Specifika přijímacího řízení

Pokud jste uchazečem se speciálními potřebami a víte, že byste potřeboval/a pro konání přijímací zkoušky speciální podmínky nebo pomoc asistenta, zašlete nám, prosím, příslušnou žádost doloženou potvrzením lékaře.


Svou žádost adresujte prostřednictvím studijního oddělení děkance fakulty nejpozději do 28. 2. 2018 a uveďte, jaká úprava podmínek je pro Vás vhodná. Obvykle se jedná o delší časový interval na vypracování testu, zvětšení písma, PC s hlasovým výstupem, přítomnost asistenta, tlumočníka apod. Tuto modifikaci musí doporučit lékař nebo příslušné poradenské pracoviště.


Dovolujeme si Vás informovat, že Pedagogická fakulta má právo požádat Vás o posouzení Vašeho zdravotního handicapu uvedeného v žádosti u odborníka Univerzitního zdravotnického zařízení.


Doručenou Žádost posuzuje děkan Pedagogické fakulty na základě doporučení oborového pracoviště.


Žádost o modifikaci přijímací zkoušky
Poslední změna: 12. únor 2018 11:46 
Sdílet na: