Uchazeči se speciálními potřebami

Každý uchazeč o studium musí splnit podmínky stanovené Řádem přijímacího řízení Univerzity, aby byl ke studiu na Univerzitě přijat.


Student se zdravotním postižením však může s ohledem na specifikované zdravotní charakteristiky požádat o modifikaci přijímacího řízení. Ta nejčastěji spočívá v delší časové dotaci na složení přijímací zkoušky, zvětšeném tisku (zadání testu), přítomnost tlumočníka do znakového jazyka, využití různých pomůcek a technologií apod.


Modifikace přijímací zkoušky


Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč kteréhokoli typu studia požádat o modifikaci přijímací zkoušky. Písemná, zdůvodněná a doložená žádost (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení doporučení pedagogicko-psychologické poradny) musí být součástí přihlášky při jejím podání. Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště.

Žádost si můžete stáhnout ZDE.


Fakulta si vyhrazuje právo přezkoumat zdravotní handicap uvedený v žádosti v univerzitním zdravotnickém zařízení.
Poslední změna: 1. říjen 2015 16:31 
Sdílet na: