doc. Vasilis Teodoridis

Proděkan pro rozvoj


 • modernizace výukového, ICT a pracovního prostředí včetně návrhů rekonstrukcí a investic

 • garance studentského hodnocení výuky

 • garance vícekriteriálního hodnocení pracovišť

 • příprava všech rozvojových projektů s výjimkou mezinárodních projektů a projektů výzkumu a vývoje

 • legislativa fakulty

Životopis

 • Katedra Biologie a enviromentálních studií PedF UK

  (2000 - doposud)

 • Katedra biologie PdF JČU

  (2014 - 2017)

 • proděkan pro rozvoj PedF UK

  (2016 - doposud)


Doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v oboru učitelství biologie a geologie, získal titul Ph.D. v oboru paleobotanika a je habilitován v oboru geologie. Ve své odborné činnosti se zabývá především anatomií a morfologií makropaleobotanického materiálu z paleogénu a neogénu severní polokoule a problematikou paleoekologických a paleoklimatických rekonstrukcí metodami CLAMP, LMA, CA a IPR-vegetační analýza.

Publikuje v mezinárodních paleobotanických/geologických časopisech a je řešitelem řady vědeckých grantu a ESF projektů. V oblasti vzdělávání se věnuje didaktizaci a simplifikaci geologických věd do prostředí ZŠ a SŠ.Poslední změna: 3. listopad 2020 11:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: