doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Předseda akademického senátu PedF UK


 • Zastupuje akademický senát na jednání kolegia

 • Předseda legislativní komise AS PedF UK

 • Člen ekonomické komise AS PedF UK

Životopis

 • Gymnázium Čakovice

  (1994-1997)

 • Katedra Algebry, Matematicko-fyzikální fakulta UK

  (1995-1999)

 • Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK

  (2004 - dosud)

 • Předseda akademického senátu PedF UK

  (2015 - dosud)Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul Ph.D. v oboru Algebra. Od roku 2004 působí na PedF UK na katedře matematiky a didaktiky matematiky. Od roku 2015 je docentem v oboru Didaktika matematiky. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje zejména na algebru, teorii čísel a využití ICT ve výuce matematiky. Zapojuje se do řešení vědeckých i rozvojových projektů na národní i mezinárodní úrovni. Je fakultním koordinátorem sítě Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics projektu Ceepus, ve které spolupracuje na šest desítek evropských pracovišť.Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: