doc. Antonín Jančařík

Proděkan pro vědu a výzkum


 • projekty výzkumu a vývoje

 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 • hodnocení vědecké činnosti pracovišť

 • doktorské studijní programy

 • knihovnické a informační služby

 • vydavatelství a prodej knih

Životopis


 • Gymnázium Čakovice

  (1994-1997)

 • Katedra Algebry, Matematicko-fyzikální fakulta UK

  (1995-1999)

 • Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK

  (2004 - dosud)

 • Předseda akademického senátu PedF UK

  (2015 - 2020)

 • Proděkan pro vědu a výzkum PedF UK

  (2020 - dosud)
Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul Ph.D. v oboru Algebra. Od roku 2004 působí na PedF UK na katedře matematiky a didaktiky matematiky. Od roku 2015 je docentem v oboru Didaktika matematiky. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje zejména na využití ICT ve výuce matematiky. Zapojuje se do řešení vědeckých i rozvojových projektů na národní i mezinárodní úrovni. Je fakultním koordinátorem sítě Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics projektu Ceepus, ve které spolupracuje více než šest desítek evropských pracovišť.


Poslední změna: 10. listopad 2020 14:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: