Důležité dokumenty k prostudování před přijímací zkouškou

Přijímací zkoušky se konají od 12. do 23. 6. 2017.

Přesný termín je uveden v pozvánce rozesílané uchazečům prostřednictvím Studijního informačního systému.


Důležité informace a předpisy atd. k průběhu přijímacího řízení:

Harmonogram přijímacího řízení – Opatření děkana 3/2017


Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na PedF UK – Opatření děkana 10/2017


Příloha k pozvánce k přijímací zkoušce


Řád přijímacího řízení


Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2017/2018Poslední změna: 12. únor 2018 11:46 
Sdílet na: