Geografie (mezifakultní studium s PřF UK)

Možné kombinace prezenčního studia

Program Geografie - maior je možno kombinovat s následujícím programem. Po kliknutí Vás odkaz přesměruje přímo na stránky samotného programu ve sdruženém studiu kde je možné i rovnou podat přihlášku.

Přihláška se podává na Přírodovědecké fakultě UK. Vyučovaní předmětů z dějepisu zajišťuje Pedagogická fakulta UK.



Poslední změna: 16. říjen 2023 13:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: