Nabídky kurzů a workshopů (mimo PedF)

 • POZVÁNKA - The Prague Education Festival - akce zaměřená na problematiku školství v ČR 


  Dobrý den,

  ráda bych Vás touto cestou pozvala na největší akci zaměřenou na problematiku základního a středního školství v české republice,  The Prague Education Festival, která se koná pod záštitou ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, v průmyslovém paláci v Praze Holešovicích od 14. do 16. listopadu 2019.

   


  Cílem je inspirovat odborníky i širokou veřejnost nejnovějšími přístupy ke vzdělávání dětí a vytvořit platformu, v rámci které mohou odborníci sdílet aktuální trendy, technologie a zkušenosti s učiteli, žáky i rodiči a společně je zavádět do škol.

  Vystoupí přes 400 řečníků na 8 podiích, představí se přes 70 vystavovatelů a více jak 15 subjektů v interaktivní zóně.  


  Čtvrtek 14.11.  Start je zásadní - Základní školy

  Pátek 15.11. Středoškolák budoucnosti - Střední školy

  Sobota 16.11. Rodina jako základ pro vzdělávání - široká veřejnost 


  Dovolujeme si pozvat Vás a další zaměstnance školy, pedagogy a studenty jako čestné hosty. 


  V případě zájmu stačí v registraci do políčka SLEVOVÝ KÓD zadat text sTsPREF19  


  Případně na adresu info@pref.cz zaslat seznam účastníků ( odborníků, učitelů, profesorů, studentů) s e-mailovou adresou, na kterou zašleme vstupenky.


  Podrobný program naleznete na adrese www.pref.cz  • Dobrý den,


  jménem spolku Felbiánek, z. s. bych Vás ráda pozvala na nový Cyklus EVVO seminářů "Metodika Zelená sedma!" pro pedagogy MŠ a studenty pedagogiky.

  Celý cyklus se skládá ze čtyř dvoudenních seminářů (vždy pátek + sobota), které vás postupně provedou celou zmíněnou Metodikou zaměřenou na environmentální vzdělání, výchovu a osvětu předškolních dětí. Na závěr kurzu obdrží každý účastník tištěnou metodickou příručku a certifikát o absolvování. 

  Cena za celý Cyklus seminářů: 1000,- kč za jedno místo na kurzu (50% sleva na dalšího účastníka z téže instituce/MŠ), ubytování a polopenze jsou hrazeny z dotace Středočeského kraje.

  Místo: zázemí Lesního klubu Felbiánek, Felbabka a okolí Termín podzimního semináře: 22.-23.11.2019Více informací naleznete zde: http://felbianek.cz/programy-evvo/mate-strevo-pro-evvo/

  Pokud Vás nabídka zaujala, napište nám prosím co nejdříve.


  -----------------------------------

  Felbiánek, z. s.

  Blízko srdci Brd

  www.felbianek.cz
 • Krásný den!


  Dovolujeme si Vás pozvat na poslední kurz Linky bezpečí v tomto pololetí: Práce s klientem v akutní krizi, který se uskuteční v úterý 18. 6. 2019 ve školícím prostoru na Praze 8.


  Učíme to, co umíme nejlépe.

  Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která patří v České republice k linkám důvěry s největším počtem klientů. Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.


  Proč zvolit kurz Práce s klientem v akutní krizi od Linky bezpečí? Napoví Vám zpětné vazby absolventů


  „Ujasnila jsem si teoretické poznatky, které pak lze aplikovat do praxe. Velmi se mi líbily praktické/modelové situace a komentáře.“


  „Moc oceňuji profesionalitu a zároveň lidskost lektorů.“


  „Krásně připraveno, prakticky.“


  Co vám kurz přinese?


  · Zvýšení kompetencí v práci s klientem v náročné situaci, stavu krize a krizí narušeného fungování


  · Získání dovedností stabilizace klienta, zabránění dalšímu rozvinutí krizového stavu a zvýšení efektivity práce s klientem  Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Lektoři s účastníky pracují interaktivní formou (nácvik, diskuse, práce ve větších i menších skupinách, brainstorming a interaktivní výklad). Účastníci dostanou informační materiály, které mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.  Komu je kurz určen?


  · Pracovníkům sociálních služeb a pomáhajících profesí


  · Pedagogům, zdravotníkům


  · Všem, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích


  · Zájemcům z laické veřejnosti


  · Studentům, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání
  Rozsah: 8 vyučovacích hodin (kurz probíhá v jeden den, 9:00 – 17:00)


  Akreditace: MPSV (absolventi získají osvědčení o absolvování)


  Počet účastníků: max. 16
  Lektorský tým:


  Mgr. Barbara Ernest, do roku 2018 vedoucí směny na dětské telefonické krizové lince Linky bezpečí, psycholožka s komplexním výcvikem v Gestalt psychoterapii a bohatými lektorskými zkušenostmi, v současnosti v soukromé psychologické praxi


  Mgr. Lucie Bukovská, v současnosti vedoucí psycholožka Linky bezpečí s bohatými zkušenostmi z různých oblastí tohoto oboru vč. činnosti lektorské a pedagogické, konzultantka Rodičovské linky a psycholožka v soukromé praxi pro dospělé i dětské klienty, odborná garantka Výcviku v telefonické krizové intervenci Linky bezpečí


  Více informací vč. přihlašování na webu pořadatele Linka bezpečí – ZDE.  Všechny naše kurzy pro Vás také rádi uděláme na míru přímo ve Vaší organizaci. Kompletní nabídku kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE.
  Těšíme se na Vás!


  Veronika Šturmová | manažerka vzdělávání

  linka bezpečí, z.s.

  A: ústavní 95, 181 00 praha 8

  E: v.sturmova@linkabezpeci.cz


  M: +(420) 602 387 534

  T: +(420) 266 727 977


  http://www.linkabezpeci.cz

  www.facebook.com/Linkabezpeci • AMOS – Vzdělávací fond Broumovska

  Obecně prospěšná společnost Pro rozvoj Broumovska vyhlašuje výzvu k předkládání

  žádostí o stipendia*

  do 3. otevřeného grantového kola AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska


  na podporu získání zahraniční zkušenosti ve formě studia v zahraničí, odborné stáže nebo jiné zkušenosti z oboru umění či vědy ve školním roce 2019/2020

  určeného pro uchazeče s vazbou na region v území CHKO Broumovsko.  Slovo na úvod


  Jsi zvídavý? Máš plno otázek? Spoustu nápadů? Dychtíš po poznání? Chceš objevovat svět? AMOS – Ti pomůže.

  AMOS nechce nikomu radit, co má dělat, jak se má rozvíjet, jak být úspěšný, po jaké cestě se vydat do života. AMOS chce dávat možnosti. Mají-li mladí lidé nalézt tu správnou životní cestu, musí mít možnost si různé cesty vyzkoušet. Třeba přitom najdou ty správné životní hodnoty. Nevíme. Ale jsme přesvědčeni, že chceme-li rozvíjet u mladých lidí osobnost a osobitost, musíme jim nejprve dát možnost poznávat a být činnými. Jen to je povede k zamyšlení nad sebou samými, k objevování a rozvíjení vlastních schopností, dovedností a talentů. Pokud přispějeme k cestě za objevením předností, které má každý v sobě, bude náš AMOS mít smysl. A když někdo na cestách najde nebo prohloubí svůj talent a po čase se třeba i vrátí tam, kde se rodil, tedy na Broumovsko, bude to úplně skvělé.

  „……Cestovat se má pro rozmnožování moudrosti.“ Jan Amos Komenský, Apodemia (čili Poučení o cestování).


  Karel Výravský, člen výboru Vzdělávacího fondu Amos, a Jan Školník, zakladatel fondu
  Cíle 3. otevřeného grantového kola

   Umožnit mladým, nadaným a motivovaným lidem se silnou vazbou na Broumov a okolí vydat se v školním roce 2019/2020 na cestu „za poznáním“ spojenou se získáním zkušenosti v zahraničí.

   Poskytnout těm, kteří jsou odhodlaní investovat svůj čas, energii a úsilí do svého vzdělání, zdokonalení svého talentu a odborné přípravy na budoucí povolání, a pro které je získání zahraniční zkušenosti ekonomicky nedosažitelné, finanční příspěvek, který jim pomůže překročit práh této ekonomické nedostupnosti.

   Zprostředkovat stipendistům zkušenost s životem v jiné zemi, která kromě možnosti získat jedinečné vzdělání v oborech či kvalitě často přesahující možnosti studia v ČR nabízí i příležitost porozumět rozmanitosti kultur, osvojit si dovednosti nezbytné pro osobní rozvoj a prohloubit znalosti cizích jazyků.  Kdo může žádat o stipendium?


  O stipendium se mohou ucházet nadaní mladí lidé se silnou vazbou na Broumov, případně na lokalitu nacházející se v Broumovském regionu; hledající akademickou či jinou odbornou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání a následném kariérním uplatnění.

  Stipendium je primárně myšleno pro mladé lidi, kteří chtějí:


   studovat v roce 2019/2020 v zahraničí

  - střední školu

  - vysokou školu, a to na úrovni bakalářského, magisterského, případně doktorského stupně;

  - včetně výměnných studijních programů (např. Erasmus, Comenius, CEEPUS, FM EHP/Norska, program SCIEX-NMSch Švýcarska a další),


   zdokonalit své nadání a talent v zahraničí

  - účastí na mistrovském kurzu („master class“) a to hudebním, tanečním, výtvarném, divadelním aj.

  - účastí na mezinárodní umělecké soutěži nebo festivalu


   zlepšit se ve svém oboru

  - odbornou stáží specificky zaměřenou na vybraný obor

  - podílením se na mezinárodním vědeckém výzkumu či projektu


  Mezi žadateli mohou být jak současní studenti, tak žadatelé ucházející se o studia v zahraničí. Ti mají šanci získat stipendium, splní-li před nástupem na studia do zahraničí veškeré podmínky k jeho přijetí. Žadatelé bez statutu studenta mohou získat stipendium, splní-li podmínky pro účast na mistrovském kurzu, mezinárodní soutěži, projektu či výzkumu a zároveň doloží potvrzení své účasti na takové akci. Žadatelé si mohou sami určit účel svého stipendia z pohledu vlastních akademických potřeb, aby jim bylo umožněno využít zahraniční zkušenosti pro vlastní osobní a profesionální růst.


  Podmínky 3. otevřeného grantového kola

   žadatelé musí prokázat svůj pozitivní vztah k městu Broumov, případně lokalitě nacházející se v Broumovském regionu, avšak studovat či trvale bydlet mohou i mimo Broumovsko;

   žádat o podporu studijního pobytu v zahraničí pro školní rok 2019/2020 lze minimálně v délce poloviny školního roku (min. pololetí či semestr pro studenty vysokých škol), který musí být součástí akreditovaných osnov přijímající zahraniční školy. Podpora bude udělována maximálně na období jednoho školního roku. V případě dlouhodobějšího studia bude držiteli stipendia umožněno zažádat si v následujících kolech stipendijního programu o pokračování podpory zahraničního studia.

   žadatel o získání zahraniční zkušenosti z uměleckého či vědeckého oboru (master class, umělecké soutěže, vědecký výzkum či projekt, odborná stáž) musí doložit splnění podmínek a zároveň potvrzení své účasti,

   žadatelé musí ovládat cizí jazyk, v kterém bude v příslušné zemi vedena školní výuka, kurz či stáž minimálně na takové úrovni, aby se žadatel mohl bez problémů zapojit do běžného programu a života v této zemi v rámci studia či jiného programu kurzu nebo stáže;

   žadatelé o studium na středních školách v zahraničí musí splnit věkový limit opravňující ke studiu v konkrétní zahraniční zemi (obvykle v rozmezí 15 – 18 let);

   v případě nezletilých osob (pod 18 let) musí žádost o poskytnutí stipendia podat jeho zákonní zástupci (např. rodiče);

   žadatelé o studium na vysokých školách v zahraničí musí mít nejpozději před nástupem na studia do zahraničí uzavřen příslušný stupeň studia opravňující je k nástupu do zahraničí na bakalářský, respektive magisterský, případně doktorský stupeň vysokoškolského studia;

   stipendium může být uděleno jen těm žadatelům, kteří nejpozději před nástupem na studia do zahraničí doloží, že splnili podmínky přijímající zahraniční střední/vysoké školy či agentury vysílající uchazeče ke studiu na střední škole do zahraničí a získají vstupní povolení ke studijnímu pobytu v dané zemi.


  Jaká je maximální výše stipendia a celkový objem přerozdělovaných prostředků?

   Pro žadatele není dopředu stanovena maximální výše stipendia, o které lze žádat. Lze si požádat o tolik, kolik skutečně žadatelé potřebují, respektive kolik jim chybí k celkovému pokrytí studijních nákladů, kurzovného, účastnického poplatku na soutěž a celkově na pobyt v zahraničí. Hodnotící komise bude přihlížet k reálnosti a odůvodnitelnosti žádané částky, případně se může rozhodnout danou částku zkrátit.

   Spolufinancování celkových nákladů studia v zahraničí z jiných zdrojů je vítáno.

   V rámci 3. otevřeného grantového kola programu na podporu získání zahraničí zkušenosti ve školním roce 2019/2020 budou k dispozici prostředky v minimální výši 130 000 Kč pocházející ze Vzdělávacího fondu Broumovska.

   Stipendia budou úspěšným žadatelům udělována v českých korunách.


  Na co může žadatel stipendium použít?

  Žadatel může stipendium použít na:

   úhradu cestovních nákladů do/z místa studijního pobytu, kurzu, soutěže či odborné stáže nebo výzkumu;

   úhradu školného, respektive jeho části požadovaného zahraniční školou;

   úhradu účastnického poplatku na mistrovských kurzech či soutěžích;

   úhradu životních nákladů, respektive jejich části během pobytu v zahraničí;

   úhradu poplatku, respektive jeho části agentuře zajišťující umístění a pobyt studenta na zahraniční střední škole;

   pořízení nezbytných pomůcek potřebných ke studiu v zahraničí, účasti na vědeckém projektu či výzkumu;

   úhradu jiných, výše nespecifikovaných nákladů přímo či nepřímo, ale vždy prokazatelně souvisejících s pobytem v zahraničí.


  Co musí předkládaná žádost splňovat, aby mohla být podpořena?

   Žádost se skládá z vyplněného předepsaného formuláře žádosti o stipendium a příloh. Veškeré nezbytné dokumenty budou zájemcům zaslány na vyžádání elektronickou formou.

   Žádost je třeba vyplnit v českém jazyce a zaslat spolu s přílohami v elektronické podobě na e-mail amos@broumovsko.cz Instrukce pro odesílání e-mailu naleznete ve formuláři žádosti o stipendium.

   Nepovinné přílohy jako například písemná doporučení od pedagogů či odborných garantů, osvědčení o jazykové způsobilosti, diplomy ze soutěží a olympiád, a jiné dokumenty jsou vítány.

   Kompletní žádost je třeba doručit nejpozději do 31. května 2019.

   Neúplné žádosti nebudou zařazeny do výběrového řízení.


  Formulář žádosti o stipendium a další dokumentace k výzvě budou zájemcům zaslány emailem na vyžádání spolu s dalšími informacemi.


  Časový harmonogram

   Uzávěrka příjmu žádostí pro školní rok 2019/2020 je 31. května 2019.

   Pohovory s vybranými žadateli proběhnou v průběhu června 2019. Seznam vybraných žadatelů s termínem, místem a časem konání bude včas oznámen emailem.

   Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn nejpozději do pátku 21. června 2019.

   Úspěšným žadatelům bude nejpozději do konce června 2019 vystaven příslib o poskytnutí stipendia a po splnění veškerých podmínek budou vyzváni k podpisu smlouvy o udělení stipendia, na jehož podkladě bude poskytnuto jeho samotné plnění.  V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na manažera programu Petru Benešovou, se kterou je možno si dohodnout i informativní schůzku či individuální konzultaci pro žadatele.
  Petra Benešová

  programový manažer

  petra.benesova@broumovsko.cz

 • Krásný den z Linky bezpečí!

  Dovolujeme si Vás pozvat na kurz Práce s klientem v akutní krizi, který se uskuteční v sobotu 23. 3. 2019 ve školícím prostoru na Praze 8.


  Učíme to, co umíme nejlépe.

  Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která patří v České republice k linkám důvěry s největším počtem klientů. Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.


  Proč zvolit kurz Práce s klientem v akutní krizi od Linky bezpečí? Napoví Vám zpětné vazby absolventů


  „Ujasnila jsem si teoretické poznatky, které pak lze aplikovat do praxe. Velmi se mi líbily praktické/modelové situace a komentáře.“

  „Moc oceňuji profesionalitu a zároveň lidskost lektorů.“

  „Krásně připraveno, prakticky.“


  Co vám kurz přinese?

  · Zvýšení kompetencí v práci s klientem v náročné situaci, stavu krize a krizí narušeného fungování

  · Získání dovedností stabilizace klienta, zabránění dalšímu rozvinutí krizového stavu a zvýšení efektivity práce s klientem


  Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Účastníci dostanou bohatý informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.


  Komu je kurz určen?

  · Pracovníkům sociálních služeb a pomáhajících profesí

  · Pedagogům, zdravotníkům

  · Všem, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích

  · Zájemcům z laické veřejnosti

  · Studentům, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání


  Rozsah: 8 vyučovacích hodin (kurz probíhá v jeden den, 9:00 – 17:00)


  Akreditace: MPSV (absolventi získají osvědčení o absolvování)


  Počet účastníků: max. 16


  Lektorský tým:

  Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Michal Kniha, Mgr. Aneta Haramijová, Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Peter Porubský


  Více informací vč. přihlašování na webu pořadatele Linka bezpečí – ZDE.


  Všechny naše kurzy pro Vás také rádi uděláme na míru přímo ve Vaší organizaci. Kompletní nabídku kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE.


  Těšíme se na Vás!


  Veronika Šturmová | manažerka vzdělávání

  linka bezpečí, z.s.

  A: ústavní 95, 181 00 praha 8

  E: v.sturmova@linkabezpeci.cz


  M: +(420) 602 387 534

  T: +(420) 266 727 977


  http://www.linkabezpeci.cz

  www.facebook.com/Linkabezpeci


 • L E K C E A N G L I Č T I N Y

  Obecná AJ, konverzace, příprava na Cambridge PET a Cambridge FCE

  - lekce šité Vám na míru, úrovně CEFR A0 - B2

  - osobní nebo Skype výuka

  - cena I: 250 / 60 min – osobně

  - cena II: 200 / 45 min – Skype

  KONTAKT:

  KATEŘINA KALISTOVÁ

  diplomovaná TEFL a TKT Cambridge lektorka Anglického jazyka

  ***

  Email: caitlinselt@gmail.com

  Mobil: +420 739 651 233

  Skype: Katerina Caitlin Kalistova


 • Krásný den z Linky bezpečí!

  Dovolujeme si Vás upozornit na poslední volná místa na jarním 140 hodinovém Výcviku v telefonické krizové intervenci.


  Výcvik se uskuteční v termínech

  15. 02. – 17. 02. 2019

  01. 03. – 03. 03. 2019

  15. 03. – 17. 03. 2019

  29. 03. – 31. 03. 2019

  12. 04. – 13. 04. 2019


  ve školících prostorách na Praze 8


  Proč zvolit Výcvik v telefonické krizové intervenci od Linky bezpečí? Napoví Vám zpětné vazby absolventů … J 


  „Příjemné podávání zpětné vazby a příjemná podporující atmosféra.“

  „Dobré bylo věnování prostoru jen modelovým situacím v poslední výcvikový den.“

  „Bavila mě vyvážená a neustále interaktivní forma výcviku a modelové situace. Zároveň jsem velmi oceňovala odpočinkovější aktivity. Výcvik byl hodně intenzivní.“

  „Díky rozmanitosti naší skupiny, jsem mohla čerpat zkušenosti od zkušených psychoterapeutů a psychologů i lidí z úplně jiné oblasti, bavily mě modelace, sebezkušenostní techniky, formy práce, kdy jsme si sami vytvářeli obsah probíraného tématu.“

  „Celkově to bylo báječné. Hodně mne zaujala např. aktivita s předáním tajemství nebo rozbor filmu Forrest Gump z perspektivy CAN.“

  „Jako studentka psychologie oceňuji praktické komunikační dovednosti i teoretické sociálně-právní pozadí pro budoucí praxi velmi důležité.“

   


  Výcvik se zaměřuje na témata:

  ·         krizová intervence, zásady vedení hovoru s klientem, obtíže při hovoru,

  ·         emoce a práce s nimi, psychosociální síť, sociálně právní minimum, psychohygiena, psychopatologie, psychospiritualita

  ·         útěky, krize v rodině, manželské a partnerské krize, rozvod, sexualita, partnerské vztahy a sexualita, problémy se školou, šikana, dítě a trestný čin, syndrom CAN, domácí násilí, zdraví v ohrožení, umírání a ztráta blízké osoby, závislosti, sebepoškozování a sebevraždy, trauma, senioři


  Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Účastníci dostanou bohatý informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení Výcviku. 


  Výcvik využije:

  ·         každý, kdo se chce dozvědět více o telefonické krizové intervenci

  ·         pracovníci sociálních služeb a pomáhajících profesí, kteří se setkávají s osobami v náročných situacích a hledají nástroje, jak takové krize zvládat

  ·         lidem, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o psychologii

  ·         studentům humanitních oborů 


  Rozsah: 140 vyučovacích hodin (110 hodin rozdělených do 5 teoreticko-praktických modulů a 30 hodin náslechů na Lince bezpečí)

  Akreditace: MPSV č. 2016/0091-PC/SP/VP/PP (absolventi získají osvědčení o absolvování)

  Počet účastníků: max. 16


  Lektorský tým:


  Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Martin Klouda, Mgr. Kateřina Lišková, Mgr. Lucie Zelenková, Mgr. Peter Porubský, Mgr. Aneta Haramijová, Mgr. Andrea Nondková, MUDr. Tereza Michálková Grézlová, Mgr. Barbara Ernest


  Učíme to, co umíme nejlépe. Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která má nejvyšší počet klientů ze všech linek důvěry v České republice. Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí. 


  Více informací vč. přihlašování na webu pořadatele Linka bezpečí – ZDE. 
 • Vážení,

  jménem projektu „Služby pro odborníky a veřejnost“ bychom Vás a Vaše blízké a známé chtěli srdečně pozvat na náš cyklus Diskusních seminářů, který pro tento i příští rok nese název: „Témata rezonující dnešní společností“. Můžete se těšit na formát otevřených interaktivních setkání, která se soustředí vždy na jedno téma z života rodin, rodinné politiky a sociálně – právní ochrany dětí. Jak sám název napovídá, setkání probíhají formou diskuse a vždy se snaží na dané téma a problematiku nahlédnout z co nejvíce možných úhlů pohledu. To zajišťují profesionálové z praxe, vždy odborníci na dané téma, kteří jsou zváni jako hlavní hosté.


  Nejbližší seminář, který nás čeká, bude na téma: "Když vážně onemocní člen rodiny" a uskuteční se ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 17:30 do 20:00 hod v prostorách Neobyčejné klubovny na adrese Norská 16, Praha 10.

  https://mapy.cz/zakladni?x=14.4554618&y=50.0721413&z=17&source=addr&id=9015494&q=norsk%C3%A1%2016. Hlavní hosté na prosinec jsou aktuálně v jednání a budeme vás o jejich konkrétní účasti informovat např. i ve Facebookové události:


  https://www.facebook.com/events/141533749854077/


  Na diskusní seminář, který je určen pro širokou odbornou i laickou veřejnost, se můžete registrovat pomocí e-mailu na asistent@barevnysvetdeti.cz,a to nejpozději do 13. 12. 2018 do 12:00 hod. Vstupné je dobrovolné. Na předběžné vyžádání mohou účastníci dostat certifikát o absolvování.


  Váš Barevný svět dětí

  www.barevnysvetdeti.cz


 • POZVÁNKA

  Realizační tým MAP II si Vás dovoluje pozvat na workshop zaměřený na téma Zvyšování připravenosti škol hlavního vzdělávacího proudu na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření realizovaný v rámci projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13

  registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587


  ve čtvrtek 13. prosince od 14 hodin, v Obřadní síni Úřadu městské části Praha 13, Sluneční nám. 2580


  Cílem setkání je široká diskuze na dané téma, zmapování povědomí účastníků o řešené problematice a analýza sítě podpůrných služeb v dané lokalitě.

  Na workshop se přihlašujte na email map13@email.cz nejpozději do 4. 12. 2018 do 15 hodin.

  Přihláška bude obsahovat jméno účastníka a zaměstnavatele.

  Účast na workshopu je bezplatná. Občerstvení je zajištěno

  Těšíme se na setkání.


 • Krásný den z Linky bezpečí!

  Pro velký zájem si Vás dovolujeme pozvat na další termín kurzu Práce s klientem v akutní krizi, který se uskuteční v pondělí 10. 12. 2018 ve školícím prostoru na Praze 8.

  Nadělte si první dárek už před Vánoci!


  „Ujasnila jsem si teoretické poznatky, které pak lze aplikovat do praxe. Velmi se mi líbily praktické/modelové situace a komentáře.“

  „Moc oceňuji profesionalitu a zároveň lidskost lektorů.“

  „Krásně připraveno, prakticky.“

  To jsou zpětné vazby absolventů kurzu. Přijďte se přesvědčit na vlastní kůži o jejich opravdovosti!


  Kurz se zaměřuje na:

  · zvýšení kompetencí v práci s klientem v náročné situaci, stavu krize a krizí narušeného fungování,

  · získání dovedností stabilizace klienta, zabránění dalšímu rozvinutí krizového stavu a zvýšení efektivity práce s klientem.


  Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Účastníci dostanou bohatý informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.


  Kurz využijí:

  · pracovníci sociálních služeb a pomáhajících profesí,

  · pedagogové, zdravotníci,

  · všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích,

  · zájemci z laické veřejnosti

  · studenti, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání.


  Rozsah: 8 vyučovacích hodin (kurz probíhá v jeden den, 9:00 – 17:00)

  Akreditace: MPSV (absolventi získají osvědčení o absolvování)

  Počet účastníků: max. 16

  Lektorský tým:

  Mgr. Zuzana Brodilová, Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Michal Kniha, Mgr. Aneta Haramijová, Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Peter Porubský.


  Více informací vč. přihlašování na webu pořadatele Linka bezpečí


10.11.2018

 • SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ PRAXE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI CIZÍ JAZYKY

  Termín: 14. 11. 10:00 – 14:00

  Místo: Národní institut dalšího vzdělávání, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Nové Město

  Téma: Matematická gramotnost v cizích jazycích

  Seminář je určen především vyučujícím cizích jazyků v základním vzdělávání. Příspěvky budou mít praktický charakter pro výuku cizích jazyků. Cílem je seznámit účastníky se základy práce při výuce i ověřování výsledků v oblasti matematické gramotnosti. Znalosti a dovednosti získané absolvováním přednášky (semináře) jeho účastníci uplatní v běžné výuce i při ověřování výsledků vzdělávání.


  Program setkání:

  10.00 - 10.30 Registrace účastníků,

  10.30 - 11.00 Zahájení, informace o projektu

  11.00 - 12.30 Matematická gramotnost v cizích jazycích

  12.30 - 13.00 Přestávka na kávu, občerstvení

  13.00 - 13.45 Workshop

  13.45 - 14.00 Diskuse a závěr setkání


  Přihlašujte se na e- mail:25.10.2018

 • Dovoluji si Vás oslovit jako poslankyně Evropského parlamentu v souvislosti s mezinárodní konferencí, kterou připravujeme 19. LISTOPADU NA PŮDĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR a která se týká spotřebitelské výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.


  Konference je přístupna odborné i laické veřejnosti, každému, koho zajímá, jak přistupují ke spotřebitelskému vzdělávání v různých zemích EU, ale také jaké konkrétní projekty a přístupy se osvědčily v praxi. Na konferenci vystoupí zástupci Evropské komise, zodpovědných ministerstev, škol, spotřebitelských organizací, atd. Příspěvky anglicky hovořících hostů budou tlumočeny do češtiny.


  Dovolte proto, abych na tuto konferenci pozvala nejenom Vás, ale i Vaše studenty. Pokud by tedy bylo možné jim pozvánku rozeslat či je o konferenci informovat jiným způsobem, byla bych Vám velmi vděčná. Věřím, že konference pro ně bude přínosná.


  Registrační formulář a další podrobnosti naleznete na www.sehnalova.cz/konference [1].18.10.2010


 • Dobrý den,


  jménem Barevného světa dětí a projektu „Služby pro odborníky a veřejnost“ bych Vás a Vaše blízké chtěla pozvat na říjnový seminář z cyklu Diskusních seminářů, který pro tento rok nese název: „Témata rezonující dnešní společností“.


  Následující seminář, který nás čeká, bude na téma: "Magické slůvko inkluze" a uskuteční se ve čtvrtek 25. října 2018 od 17:30 do 20:00 hod na adrese Neobyčejné klubovny - Norská ulice 16, Praha 10, více informací o místě konání můžete nalézt zde: http://poutnici.desitka.cz/nk/

  Neobyčejná klubovna – Nekomerční prostor pro smysluplné ...poutnici.desitka.cz

  Nacházíte se na webu Neobyčejné klubovny, kde se dějí neobyčejné věci. Jedná se o multifunkční prostory na Praze 10 ve Vršovicích, tedy blízko centra města.

  Již v minulé pozvánce jsem měla tu čest představit vám dva hlavní hosty, kteří na semináři vystoupí. Budou jimi PhDr. Lenka Felcmanová, PhD. (ČOSIV) a Bohumil Kartous (EDUin), kteří se problematice Inkluze věnují. A je mi potěšením vám oznámit, že nás svou účastí potěší také Mgr. Martin Odehnal, předseda asociace Speciálních pedagogů.


  Diskuse tedy slibuje opravdu živé a zajímavé debatování na toto téma. Více o působení nového hosta, Mgr. Odehnala, se můžete dočíst v následujících odkazech:


  http://www.aspcr.cz/asociace-specialnich-pedagogu-ceske-republiky/aktuality.html


  http://www.ucitelske-listy.cz/2017/08/martin-odehnal-otevreny-dopis-asociace.html


  Semináře mají formát otevřených interaktivních setkání a soustředí se vždy na jedno téma z života rodin, rodinné politiky a sociálně – právní ochrany dětí. Cílem diskusních setkání je osvěta a vzdělávání široké veřejnosti.


  Na diskusní seminář, který je určen pro širokou odbornou i laickou veřejnost, se můžete registrovat pomocí e-mailu na asistent@barevnysvetdeti.cz a na naší Facebookové události: https://www.facebook.com/events/141533749854077/?event_time_id=141533753187410 a to nejpozději do 24.října 2018 do 12:00 hod. Vstupné je dobrovolné. Na předběžné vyžádání mohou účastníci dostat certifikát o absolvování.  Těšíme se na vás!  S úctou

  Lucie Řeháková

  asistentka projektu

  Služby pro odborníky a veřejnost

  tel: +420 777843734

  e-mail: asistent@barevnysvetdeti.cz

  Barevný svět dětí, z. s.

  Pod Nuselskými schody 1721/3, 120 00 Praha 2

  www.barevnysvetdeti.cz

  http://facebook.com/barevnysvetdetios

  http://instagram.com/barevnysvetdeti

  https://www.youtube.com/channel/UCZ3BSHpuyv6x_1pboVMkJiw • Dobrý den,

  dovoluji si Vám nabídnout náš aktuálně vypsaný kurz Výcvik v chatové krizové intervenci, který se bude konat ve dnech 13. - 14. října 2018.


  Výcvik v chatové krizové intervenci se zaměřuje na pomoc, podporu a stabilizaci klienta v krizovém či jinak náročném stavu, a to při práci v online prostředí. V českém prostředí jsme byli prvními, kdo získal akreditaci na výcvik chatové krizové intervence. Výcvik je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb, studenty i zájemce z řad laické veřejnosti či z oblasti mimo pomáhající profese.


  Rozsah

  16 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do dvou na sebe navazujících dnů.


  Obsah

  V úvodu je věnován prostor fenoménu krize a charakteristikám krizové intervence. Dále se účastníci aktivně seznámí se specifiky krizové intervence poskytované v online prostředí. Získají informace o obecných zásadách vedení krizové intervence po chatu, stejně jako specifických přístupech a situacích. Seznámí se s metodami a technikami práce s klientem v rámci chatového kontaktu. Naučí se pracovat s vlastním vyjadřováním, formulovat co nejefektivněji, ověřovat porozumění na straně klienta.


  Forma

  Při výcviku je kladen důraz na nácvikové a modelové situace. Po celou dobu výcviku využívají účastníci PC a pohybují se v online prostředí. Výuka probíhá za využití interaktivních metod, jako jsou nácvik, diskuse, práce ve větších i menších skupinách, brainstorming a interaktivní výklad. Účastníci mají k dispozici elektronický pracovní list, takže neztrácejí čas ručním psaním poznámek. Elektronický pracovní list účastníkům po ukončení výcviku zůstává plně k dispozici.

  Účastníci pracují na vlastních noteboocích, k dispozici je wifi připojení.


  Zkouška

  Test a modelové situace práce s klientem. Úspěšné absolvování zkoušky je podmínkou pro udělení osvědčení o absolvování výcviku.


  Počet účastníků

  Minimálně 8 účastníků, maximálně 16.

  Linka bezpečí, z.s. si vyhrazuje možnost termín kurzu posunout, pokud se nenaplní jeho minimální kapacita.


  Termín

  13. – 14. 10. 2018

  Přihláška ZDE


  Akreditace

  Akreditace č. A2017/0040-SP/PC Ministerstva práce a sociálních věcí je platná do 5/2021. Výcvik je akreditován jako další vzdělávání pracovníků v sociálních službách.


  Cena

  3200,-

  Cena zahrnuje výukové materiály. Poskytujeme slevu pro studenty prezenčního studia, příjemce starobního důchodu, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, matky, resp. otce na mateřské rodičovské dovolené nebo uchazeče v evidenci úřadu práce.


  info: 602 227 676

 • Vážení,

  jménem Barevného světa dětí a projektu „Služby pro odborníky a veřejnost“ bych Vás a Vaše blízké chtěla předběžně pozvat na náš další seminář z cyklu Diskusních seminářů, který pro tento rok nese název: „Témata rezonující dnešní společností“.


  Následující seminář, který nás čeká, bude na téma: "Magické slůvko inkluze" a uskuteční se ve čtvrtek 25. října 2018 od 17:30 do 20:00 hod. Adresa konání bude upřesněna, ale s jistotou mohu říct, že to bude v Praze. S potěšením vám již mohu oznámit dva hlavní hosty, kteří na semináři vystoupí. Bude jimi PhDr. Lenka Felcmanová, PhD. (ČOSIV) a Bohumil Kartous (EDUin), kteří se na problematiku Inkluze vyjadřovali. Diskuse tedy slibuje živé a zajímavé debatování na dané téma. Více o působení našich hostů se můžete dočíst v přiložených odkazech viz. níže:


  https://cosiv.cz/cs/2016/04/25/phdr-lenka-felcmanova-ph-d-reakce-na-clanek-j-wagnera-inkluze-cosiv-a-metody-smejdu/ • Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky I. - 22. 10. 2018


  Kurz poskytuje vhled do problematiky testovacích hovorů v kontextu krizové linky a zúročuje zkušenosti Linky bezpečí, které s tímto fenoménem učinila v průběhu více jak 20 let své existence. Prostřednictvím rozmanitých zážitkových aktivit prezentuje pohled na testování linky důvěry jako na přirozený způsob získávání informací, který je ze strany klienta legitimním nástrojem při rozhodování o využití konkrétní služby a z pohledu linky skýtá možnost prezentovat svoje služby, přístup apod.

  Absolvent kurzu bude po jeho ukončení schopen vést testovací hovory s větším porozuměním pro funkce, které pro klienty může testování mít. Zároveň bude disponovat širším repertoárem nástrojů a intervencí využitelných v zájmu konstruktivního vedení hovoru i své psychohygieny. Účastníci budou také vykazovat hlubší míru sebereflexe zejména na úrovni svých postojů – budou schopni si průběžně uvědomovat, jaké postoje se zrcadlí v jejich práci s testovacími hovory, nakolik tyto postoje odpovídají konkrétnímu hovoru, jaký dopad na něj můžou mít a cíleně pracovat na posunu v těch postojích, které se ukážou jako dysfunkční.


  Kurz je jednodenní o rozsahu 8 hodin a probíhá na Praze 8 v kulturním domě Krakov.


  Více informací o kurzu a přihlášky naleznete zde: http://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/prace-s-testovacimi-hovory-v-kontextu-krizove-link/


  info: 602 227 676


Poslední změna: 12. listopad 2019 09:33 
Sdílet na: