Cena děkana

Soutěž o cenu děkana, tedy cenu za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí, vyhlašuje již od roku 1991 Centrum environmentálního vzdělávání a výchovy. CEVV působí při katedře biologie a environmentálních studií PedF UK. V posledních letech na soutěži úzce spolupracuje se studentským spolkem Drosophila.

Práci mohou přihlásit studenti ve dvou kategoriích a to odborná práce (BP, DP) a nebo volné téma (projekt, hra, didaktická pomůcka).Soutěžní téma by se mělo dotýkat jakékoliv environmentální otázky. Jeden student se může hlásit do obou kategorií zároveň a to i s více než jedním příspěvkem.


Soutěžní přehlídka přihlášených prací pak probíhá na Den Země, 22. dubna.


Poslední změna: 31. říjen 2018 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: