Jiřina Jiřičková, Ph.D.

Proděkanka pro studijní záležitosti • koncepce studijních programů

  ve spolupráci s garanty studijních programů/oborů

 • přijímací a přezkumné řízení,

  řešení otázek studia

 • poplatky spojené se studiem, stipendia

 • elektronizace studijní agendy

 • studentské hodnocení výuky

Životopis


 • Učitelka ZUŠ, ZŠ, konzervatoř

  (2004 – 2021)

 • Katedra hudební výchovy PedF UK

  (2016 – dosud)

 • Proděkanka pro studijní záležitosti

  (2021 – dosud)Jiřina Jiřičková pedagogicky působila v letech 2004 až 2021 na různých typech škol, aktivně se podílí na dalším vzdělávání hudebních pedagogů. Na katedře hudební výchovy se věnuje didakticky zaměřeným předmětům. Předmětem jejího odborného zájmu je didaktika hudební výchovy a Orrfův Schulwerk a v této oblasti spolupracuje s kolegy z dalších českých a zahraničních univerzit. K dalším tématům patří hudebně pohybová výchova, integrativní hudební pedagogika a hudební pedagogika 20. století. Publikuje odborné texty a uskutečňuje workshopy a semináře. Je garantkou programů celoživotního vzdělávání.


Je členkou redakční rady časopisu Hudební výchova, členkou výboru Společnosti pro hudební výchovu ČR, místopředsedkyní České Orffovy společnosti a členkou Komiteé International Music Olympiad.


Poslední změna: 25. říjen 2021 12:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: