Bakalářské studium SIS

Studijní plány bakalářského studia


Prezenční forma

Přejít ke kombinované formě

Programy se zaměřením na vzdělávání


Studijní plán

Maior

Minor

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

OB2AJ20MA

OB2AJ20MI

Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

OB2BI20MA

OB2BI20MI

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

OB2CJ20MA

OB2CJ20MI

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

OB2DJ20MA

OB2DJ20MI

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

OB2FJ20MA

OB2FJ20MI

Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání

OB2HA20MA

OB2HA20MI

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

OB2HV20MA

OB2HV20MI

Chemie se zaměřením na vzdělávání

OB2CH20MA

OB2CH20MI

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

OB2IT20MA

OB2IT20MI

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (v plném plánu)

OB1IT20

Matematika se zaměřením na vzdělávání

OB2MA20MA

OB2MA20MI

Matematika se zaměřením na vzdělávání (v plném plánu)

OB1MA20

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

OB2NJ20MA

OB2NJ20MI

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (v plném plánu)

OB1NJ20

Pedagogika

OB2PG20MA

OB2PG20MI

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

OB2RJ20MA

OB2RJ20MI

Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání

OB2SB20MA

OB2SB20MI

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

OB2SP20MA

OB2SP20MI

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

OB2TV20MA

OB2TV20MI

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

OB2VZ20MA

OB2VZ20MI

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

OB2VV20MA

OB2VV20Mi

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (v plném plánu)

OB1VV20

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

OB2SV20MA

OB2SV20MI


***


Učitelství pro mateřské školy

OBMS20


***

Programy speciální pedagogiky a psychologie


Speciální pedagogika

OBSP19

Specialni pedagogika/Logopedie

OBSPL19


Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

OBPSYSPE20


***

Kombinovaná forma

Programy se zaměřením na vzdělávání


Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

OB2BI20MA

OB2BI20MI

Chemie se zaměřením na vzdělávání

OB2CH20MA

OB2CH20MI

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (v plném plánu)

OB1IT20

Matematika se zaměřením na vzdělávání

OB2MA20MA

OB2MA20MI

Matematika se zaměřením na vzdělávání (v plném plánu)

OB1MA20

Pedagogika (v plném plánu)

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

OB2SP20MA

OB2SP20MI

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

OB2VZ20MA

OB2VZ20MI


***


Učitelství pro mateřské školy

OBMS20


***

Další programy


Speciální pedagogika

OKBSP19


Školský management

OKBSMG18


Vychovatelství

OKBVYC20


Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

OKBPRA20Poslední změna: 27. duben 2021 21:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: