Navazující magisterské studium SIS


Prezenční forma

Přejít ke kombinované formě


***

Programy Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy


Studijní plán

Maior

Minor

Anglický jazyk

ON2AJ20MA

ON2AJ20MI

Anglický jazyk (v plném plánu)

ON1AJ20

Biologie

ON2BI20MA

ON2BI20MI

Český jazyk

ON2CJ20MA

ON2CJ20MI

Dějepis

ON2DJ20MA

ON2DJ20MI

Francouzský jazyk

ON2FJ20MA

ON2FJ20MI

Hudební výchova

ON2HV20MA

ON2HV20MI

Chemie

ON2CH20MA

ON2CH20MI

Informační a komunikační technologie

ON2IT20MA

ON2IT20MI

Matematika

ON2MA20MA

ON2MA20MI

Matematika (v plném plánu)

ON1MA20

Německý jazyk

ON2NJ20MA

ON2NJ20MI

Německý jazyk (v plném plánu)

ON1NJ20

Pedagogika

ON2PG20MA

ON2PG20MI

Ruský jazyk

ON2RJ20MA

ON2RJ20MI

Tělesná výchova

ON2TV20MA

ON2TV20MI

Výchova ke zdraví

ON2VZ20MA

ON2VZ20MI

Výtvarná výchova

ON2VV20MA

ON2VV20MI

Výtvarná výchova (v plném plánu)

ON1VV20

Základy společenských věd

ON2SV20MA

ON2SV20MI
Programy učitelství ve sdruženém studiu s programy Učitelství pro 2. st. základní školy a střední školy


Hra na nástroj

ON2NA20MA

ON2NA20MI

Sborový zpěv

ON2SB20MA

ON2SB20MI

Speciální pedagogika pro učitele (v kombinaci s druhým oborem)

ON2SP20MIProgramy neučitelské


Andragogika a management vzdělávání

ON1MV18


Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví

ON1KD18


Speciální pedagogika

ONSP19

Logopedie

ONSPL19


Psychologie

ONPSPSY20***

Kombinovaná formaProgramy Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy


Biologie

ON2BI20MA

ON2BI20MI

Biologie (v plném plánu)

OKN1BI20

Český jazyk

ON2CJ20MA

ON2CJ20MI

Informační a komunikační technologie (v plném plánu)

ON1IT20

Matematika

ON2MA20MA

ON2MA20MI

Matematika (v plném plánu)

ON1MA20

Pedagogika (v plném plánu)

ON1PG20MA

Výchova ke zdraví

ON2VZ20MA

ON2VZ20MIProgramy učitelství ve sdruženém studiu s programy Učitelství pro 2. st. základní školy a střední školy


Speciální pedagogika pro učitele (v kombinaci s druhým oborem)

ON2SP20MI


***


Pedagogika předškolního věku

OKNPP20


***Programy neučitelskéAndragogika a management vzdělávání

OKN1MV18


Speciální pedagogika

OKNSP19
Poslední změna: 27. červenec 2021 20:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: