Magisterské studium

Studijní plány magisterského studia


Prezenční formaStudijní plán

Plán

Platnost od - do

(rok nástupu)

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

OM1UC18

2019

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Obecné pokyny pro studenty

OM1S0006

2006 - 2018

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Specializace na anglický jazyk

OM1SAJ06

2006 - 2018

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Specializace na francouzský jazyk

OM1SFJ06

2006 - 2018

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Specializace na německý jazyk

OM1SNJ06

2006 - 2018

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Specializace na dramatickou výchovu

OM1SDV06

2006 - 2018

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Specializace na hudební výchovu

OM1SHV06

2006 - 2018

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Specializace na tělesnou výchovu

OM1STV06

2006 - 2018

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Specializace na výtvarnou výchovu

OM1SVV06

2006 - 2018

Studijní plány s platností nástupu před akademickým rokem 2019/2020

do 2018Kombinovaná formaStudijní plán

Plán

Platnost od - do

(rok nástupu)

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

OKM1UC18

2019

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Obecné pokyny pro studenty

OKM1S0006

2006 - 2018

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Specializace na dramatickou výchovu

OKM1SDV06

2006 - 2018

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Specializace na hudební výchovu

OKM1SHV06

2006 - 2018

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Specializace na tělesnou výchovu

OKM1STV06

2006 - 2018

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Specializace na výtvarnou výchovu

OKM1SVV06

2006 - 2018

Studijní plány s platností nástupu před akademickým rokem 2019/2020

do 2018
Poslední změna: 23. květen 2022 13:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: