Bakalářské studium

Studijní plány bakalářského studia


Prezenční forma

Přejít ke kombinované formě

Programy se zaměřením na vzdělávání


Studijní plán

Výběr

Anglický jazyk

Přejdi

Biologie, geologie a environmentalistika

Přejdi

Český jazyk

Přejdi

Dějepis

Přejdi

Francouzský jazyk

Přejdi

Hra na nástroj

Přejdi

Hudební výchova

Přejdi

Chemie

Přejdi

Informační technologie

Přejdi

Matematika

Přejdi

Německý jazyk

Přejdi

Pedagogika

Přejdi

Ruský jazyk

Přejdi

Sborový zpěv

Přejdi

Speciální pedagogika (v kombinaci)

Přejdi

Tělesná výchova a sport

Přejdi

Výchova ke zdraví

Přejdi

Výtvarná výchova

Přejdi

Základy společenských věd

Přejdi


***

Učitelství pro mateřské školy

Přejdi


***

Další programy


Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

Přejdi


Speciální pedagogika

Přejdi


Specialni pedagogika / Logopedie

Přejdi


***

Kombinovaná forma

Programy se zaměřením na vzděláváníBiologie, geologie a environmentalistika

Přejdi

Chemie

Přejdi

Informační technologie

Přejdi

Matematika

Přejdi

Pedagogika

Přejdi

Výchova ke zdraví

Přejdi

Základy společenských věd

Přejdi


***


Učitelství pro mateřské školy

Přejdi


***

Další programy


Speciální pedagogika

Přejdi


Školský management

Přejdi


Vychovatelství

Přejdi


Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Přejdi


ZpětPoslední změna: 2. srpen 2021 16:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: