Navazující magisterské studium

Studijní plány navazujícího magisterského studia


Prezenční forma

Přejít ke kombinované formě

Programy učitelské


Studijní plán

Výběr

Anglický jazyk

Přejdi

Biologie

Přejdi

Český jazyk

Přejdi

Dějepis

Přejdi

Francouzský jazyk

Přejdi

Hra na nástroj

Přejdi

Hudební výchova

Přejdi

Chemie

Přejdi

Informační a komunikační technologie

Přejdi

Matematika

Přejdi

Německý jazyk

Přejdi

Pedagogika

Přejdi

Ruský jazyk

Přejdi

Sborový zpěv (Sbormistrovství)

Přejdi

Speciální pedagogika (v kombinaci)

Přejdi

Tělesná výchova

Přejdi

Výchova ke zdraví

Přejdi

Výtvarná výchova

Přejdi

Základy společenských věd

PřejdiProgramy neučitelské


Andragogika a management vzdělávání

Přejdi


Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví

Přejdi


Logopedie

Přejdi


Pedagogika předškolního věku

Přejdi


Psychologie

Přejdi


Speciální pedagogika

PřejdiKombinovaná forma

Programy učitelské


Studijní plán

Výběr

Biologie

Přejdi

Český jazyk

Přejdi

Chemie

Přejdi

Informační a komunikační technologie

Přejdi

Matematika

Přejdi

Pedagogika

Přejdi

Speciální pedagogika (v kombinaci)

Přejdi

Výchova ke zdraví

PřejdiProgramy neučitelské


Andragogika a management vzdělávání

Přejdi


Management vzdělávání

Přejdi


Pedagogika předškolního věku

Přejdi


Speciální pedagogika

PřejdiZpětPoslední změna: 10. červen 2022 11:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: