• Uchazeči
  • Mimořádné přijímací řízení pro ukrajinské uchazeče

Mimořádné přijímací řízení pro ukrajinské uchazeče

Zvláštní podmínky podle Lex Ukrajina v oblasti školství (dle § 8 zákona č. 67/2022 Sb.), které se vztahují pouze na uchazeče se zvláštním vízem/dočasnou ochranou.

Uchazeč musí v rámci tohoto přijímacího řízení prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx).


Pro uchazeče platí obecné fakultní podmínky s výjimkou:

1) Uchazeč nemusí dokládat znalost českého jazyka na úrovni B1 a vyšší.

2) Dokládání předchozího vzdělání – pokud nelze doložit řádně, může být doloženo čestným prohlášením.

3) V rámci tohoto přijímacího řízení jsou uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením podle Opatření rektora č. 16/2022.


Termín podání přihlášky: do 10.06.2022

Registrovat se k podání přihlášky můžete zde

Předpokládaný počet přijímaných: (dle programu)

Jazyk výuky: čeština


Způsob ověření: přijímací zkouška

Datum ověření (přijímací zkoušky): od 22.06.2022 do: 24.06.2022


Otevírané studijní programy:


Bakalářské studijní programy pro uchazeče se zvláštním vízem/dočasnou ochranou.

Forma

Program

Zkratka

prezenční

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

B AJ-RJ 20

prezenční

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

B HV-IT 20

prezenční

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání

B HV-NA 20

prezenční

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání

B HV-SB 20

prezenční

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

B CH-IT 20

prezenční

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

B CH-RJ 20

prezenční

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

B IT 20

prezenční

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

B IT-HV 20

prezenční

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

B IT-CH 20

prezenční

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

B IT-RJ 20

prezenční

Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

B NA-HV 20

prezenční

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

B NJ 20

prezenční

Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

B PSRSP 20

prezenční

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

B RJ-AJ 20

prezenční

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

B RJ-CH 20

prezenční

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

B RJ-IT 20

prezenční

Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

B SB-HV 20

prezenční

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

B VV 20

kombinovaná

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

B CH-M 20

kombinovaná

Matematika se zaměřením na vzdělávání

B M 20

kombinovaná

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

B M-CH 20Navazující magisterské studijní programy pro uchazeče se zvláštním vízem/dočasnou ochranou.

Forma

Program

Zkratka

prezenční

Andragogika a management vzdělávání

N AMGT

kombinovaná

Andragogika a management vzdělávání

N AMGT


Poslední změna: 1. červen 2022 18:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: