Vyhlášení řízení před VR PedF UK

Vyhlášená habilitační/profesorská řízení před VR PedF UK

Vyhlášená řízení před VR PedF UK


uchazeč: doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

profesorské jmenovací říení

obor: Pedagogika

řízení zahájeno: 17.6.2021

habilitační řízení na VR PedF UK: 14.10.2021 9:30 Aula PedF UK


jméno: RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

obor: Didaktika matematiky

název habilitační práce: Otevřený přístup k matematickému vzdělávání v profesní přípravě učitelů

řízení před vědeckou radou fakulty: 17. 6. 2021, od 12.20 hodin, Aula PedF UK

RUK: jmenována docentkou s účinností od 1.10.2021


jméno: PhDr. Petr Koura, Ph.D.

obor: České a československé dějiny

název habilitační práce: Swingaři a potápky v protektorátní noci. Česká swingová mládež a její hořkej svět

řízení před vědeckou radou fakulty. 17. 6. 2021, od11.20 hodin, Aula PedF UK

RUK: jmenován docentem s účinností od 1.10.2021


jméno: PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

obor: Pedagogická psychologie

název habilitační práce: Longitudiálny výskum protektívnych faktorov resiliencie u vysokoškolských učiteľov

řízení před vědeckou radou fakulty: 22. 4. 2021, od 11. 20 hodin, Aula PedF UK


jméno: PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

obor: Speciální pedagogika

název habilitační práce: Pedeutologické aspekty sociální distance vůči lidem s postižením

řízení před vědeckou radou fakulty: 22 4. 2021 od 12. 45 hodin, Aula PedF UK


jméno:: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

profesorské jmenovací řízení

obor: Hudební teorie a pedagogika

řízení před vědeckou radou fakulty: 18. 2. 2021 od 11.20 hodin, Aula PedF UK

řízení před vědeckou radou UK: 29. 4. 2021


jméno: PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.

obor: Didaktika matematiky

název habilitační práce: Srovnání preferovaných strategií řízení učebních činností v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ z hlediska úspěšnosti v didaktických testech a úrovně dosažených metakognitivních znalostí žáků

řízení před vědeckou radou fakulty: 10. 12. 2020 od 9. 30 hodin, Aula PedF UK

řízení na RUK: jmenován docentem s účinností od 1. 3. 2021


jméno: PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, Ph.D.

obor: Filozofie

název habilitační práce: Filosofie hodnot Józefa Stanisława Tischnera

řízení před vědeckou radou fakulty: 19. 11. 2020 od 9. 45 hodin, Aula PedF UK

řízení na RUK: jmenován docentem s účinností od 1. 2. 2021


jméno: Mgr. David, Rybák, Ph.D.

obor: Filozofie

název habilitační práce: Fenomenologické redukce a vzdělání

řízení před vědeckou radou fakulty: 15. 10. 2020 od 11. 40 hodin, Aula PedF UK

řízení na RUK: jmenován docentem s účinností od 1. 1. 2021


jméno: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

obor: Pedagogická psychologie

název habilitační práce: Osobní epistemologie budoucího učitele: predikce a podpora studijních procesů a výsledků

řízení zpřed vědeckou radou fakulty: 15. 10. 2020 od 13.00 hodin, Aula PedF

zení na RUK: jmenována docentkou s účinností od 1. 1. 2021


jméno: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

obor: Pedagogika

název habilitační práce: Výuka češtiny mezi tradicí a inovací

řízení zpřed vědeckou radou fakulty: 18. 6. 2020 od 11. 30 hodin, Velký sál PedF

řízení na RUK: jmenován docentem s účinností od 1. 9. 2020


jméno: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

obor: Pedagogika

název habilitační práce: Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of a Czech child

řízení zpřed vědeckou radou fakulty: 18. 6. 2020 od 12. 40 hodin, Velký sál PedF

řízení na RUK: jmenována docentkou s účinností od 1. 9. 2020


jméno: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

obor: Pedagogika

habilitační práce: Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků

řízení před vědeckou radou fakulty: 27. 2. 2020 od 11.30 hodin, Velký sál PedF

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 5. 2020


jméno: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.

obor: Speciální pedagogika

habilitační práce: Motorika dětí s lehkým mentálním postižením

řízení před vědeckou radou fakulty: 27. 2. 2020 od 12.30 hodin, Velký sál PedF

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1. 5. 2020


jméno: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

obor: Didaktika matematiky

řízení ke jmenování profesorem

řízení před vědeckou radou fakulty: 5. 12. 2019 od 12.00 hodin, Velký sál PedF

jmenována proforkou s účinností od 15. 12. 2020


jméno: PhDr. Jana Stará, Ph.D.

obor: Pedagogika

habilitační práce: Práce učitelů s učebnicemi

řízení před vědeckou radou fakulty: 24. 10. 2019 od 11.45 hodin, Velký sál PedF

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 1. 2020


jméno: PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.

obor: Speciální pedagogika

habilitační práce: Gangy. Vězeňské, pouliční a motorkářské

řízení před vědeckou radou fakulty: 24. 10. 2019 od 13.00 hodin, Velký sál PedF

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 1. 2020


jméno: PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.

obor: Pedagogická psychologie

habilitační práce: Psychologické souvislosti dyslexie

řízení před vědeckou radou fakulty: 13. 6. 2019 od 11.40 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 10. 2019


jméno: PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.

obor: Speciální pedagogika

habilitační práce: Koexistence solidarity a nesvobody

řízení před vědeckou radou fakulty: 13. 6. 2019 od 13.00 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 10. 2019


jméno: PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

obor: Filozofie

habilitační práce: Filosofická reflexe pojetí dítěte a dětství

řízení zahájeno: 17. 5. 2018

řízení před vědeckou radou fakulty: 15. 11. 2018 od 11.40 hodin, Velký sál PedF

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 1. 2019


jméno: PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

obor: Pedagogická psychologie

habilitační práce: Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen

řízení před vědeckou radou fakulty: 17. 5. 2018 od 11.30 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 7. 2018


jméno: PhDr. David Krámský, Ph.D.

obor: Filozofie

habilitační práce: Morální smysl a mysl

řízení před vědeckou radou fakulty: 15. 3. 2018 od 11.20 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1. 5. 2018


jméno: PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

obor: Pedagogika

habilitační práce: Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu

řízení před vědeckou radou fakulty: 7. 12. 2017od 11.30 hod, Velký sál Pedf UK

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 2. 2018


jméno: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

obor: Filozofie

habilitační práce: Čas, tělo a tělesnění

řízení před vědeckou radou fakulty: 19. 10. 2017, vědecká rada řízení zastavila


jméno: PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.

obor: České a československé dějiny

habilitační práce: František Pubička S.I. (1722 - 1807). Barokní historik ve století rozumu.

řízení před vědeckou radou fakulty: 15. 6. 2017, vědecká rada řízení zastavila


jméno: Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

obor: Pedagogická psychologie

habilitační práce: Nadané děti a jejich rozvoj

řízení před vědeckou radou fakulty: 16. 3. 2017 od 11.20 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1.5.2017


jméno: Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

obor: Filozofie

habilitační práce: Adornova filosofie a její aktualizace v otázce společnosti a rozumu

řízení před vědeckou radou fakulty: 1. 12. 2016 od 11.45 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1. 2. 2017


jméno: RNDr. Jana Straková, Ph.D.

obor: Pedagogika

habilitační práce: Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti

řízení před vědeckou radou fakulty: 13. 10. 2016 od 12.30 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 12. 2016


jméno: PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

obor: Filozofie

habilitační práce: O smyslu politiky. Politická filosofie Hannah Arendtové

řízení před vědeckou radou fakulty: 16. 6. 2016 od 9.45 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1. 10. 2016


jméno: PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

obor: Pedagogika

habilitační práce: Aby člověk neupadl v nečlověka. Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém

řízení před vědeckou radou fakulty: 28. 1. 2016 od 10.00 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1. 4. 2016


jméno: PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

obor: Seciální pedagogika

habilitační práce: Zpracování nejednoznačného podnětu žáky se sluchovým postižením

řízení před vědeckou radou fakulty: 22. 10. 2015 od 9.45 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 12. 2015  


jméno: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

obor: Didaktika matematiky

habilitační práce: Vybrané teorie učeni a jejich projekce do využívání ICT ve výuce matematiky

řízení před vědeckou radou fakulty: 21. 5. 2015 od 11.30 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od: 1. 11. 2015


jméno: PhDr. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.

obor: Pedagogická psychologie

habilitační práce: Genderové představy a vztahy Sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a feminity v průběhu základní školy

řízení před vědeckou radou fakulty: 21. 5. 2015 od 9.30 hodin, Velký sál PedF UK  

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 7. 2015


jméno: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

obor: pedagogická psychologie

habilitační práce: Ryziko dyslexie - vývojové profily pregramotnostních dovedností a prekurzory rozvoje gramotnosti v rizikových skupinách

řízení před vědeckou radou fakulty: 20. 11. 2014 od 9.30 hodin, Velký sál PedF UK

řžízení na UK: jmenována docentkou s účinností od  1. 2 2015  


jméno: PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

obor: pedagogika habilitační práce: Didaktika literatury: výzvy oboru

řízení před vědeckou radou fakulty: 21. 11. 2013 od 10.00 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1. 2. 2015  





Poslední změna: 30. září 2021 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: