Vyhlášení řízení před VR PedF UK

Vyhlášená habilitační/profesorská řízení před VR PedF UK

Vyhlášená řízení před VR PedF UK


jméno: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

obor: Pedagogika

habilitační práce: Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků

řízení před vědeckou radou fakulty: 27. 2. 2020 od 11.30 hodin, Velký sál PedF

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 5. 2020


jméno: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.

obor: Speciální pedagogika

habilitační práce: Motorika dětí s lehkým mentálním postižením

řízení před vědeckou radou fakulty: 27. 2. 2020 od 12.30 hodin, Velký sál PedF

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1. 5. 2020


jméno: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

obor: Didaktika matematiky

Řízení ke jmenování profesorem

řízení před vědeckou radou fakulty: 5. 12. 2019 od 12.00 hodin, Velký sál PedF


jméno: PhDr. Jana Stará, Ph.D.

obor: Pedagogika

habilitační práce: Práce učitelů s učebnicemi

řízení před vědeckou radou fakulty: 24. 10. 2019 od 11.45 hodin, Velký sál PedF

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 1. 2020


jméno: PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.

obor: Speciální pedagogika

habilitační práce: Gangy. Vězeňské, pouliční a motorkářské

řízení před vědeckou radou fakulty: 24. 10. 2019 od 13.00 hodin, Velký sál PedF

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 1. 2020


jméno: PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.

obor: Pedagogická psychologie

habilitační práce: Psychologické souvislosti dyslexie

řízení před vědeckou radou fakulty: 13. 6. 2019 od 11.40 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 10. 2019


jméno: PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.

obor: Speciální pedagogika

habilitační práce: Koexistence solidarity a nesvobody

řízení před vědeckou radou fakulty: 13. 6. 2019 od 13.00 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 10. 2019


jméno: PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

obor: Filozofie

habilitační práce: Filosofická reflexe pojetí dítěte a dětství

řízení zahájeno: 17. 5. 2018

řízení před vědeckou radou fakulty: 15. 11. 2018 od 11.40 hodin, Velký sál PedF

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 1. 2019


jméno: PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

obor: Pedagogická psychologie

habilitační práce: Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen

řízení před vědeckou radou fakulty: 17. 5. 2018 od 11.30 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 7. 2018


jméno: PhDr. David Krámský, Ph.D.

obor: Filozofie

habilitační práce: Morální smysl a mysl

řízení před vědeckou radou fakulty: 15. 3. 2018 od 11.20 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1. 5. 2018


jméno: PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

obor: Pedagogika

habilitační práce: Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu

řízení před vědeckou radou fakulty: 7. 12. 2017od 11.30 hod, Velký sál Pedf UK

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 2. 2018


jméno: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

obor: Filozofie

habilitační práce: Čas, tělo a tělesnění

řízení před vědeckou radou fakulty: 19. 10. 2017, vědecká rada řízení zastavila


jméno: PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.

obor: České a československé dějiny

habilitační práce: František Pubička S.I. (1722 - 1807). Barokní historik ve století rozumu.

řízení před vědeckou radou fakulty: 15. 6. 2017, vědecká rada řízení zastavila


jméno: Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

obor: Pedagogická psychologie

habilitační práce: Nadané děti a jejich rozvoj

řízení před vědeckou radou fakulty: 16. 3. 2017 od 11.20 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1.5.2017


jméno: Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

obor: Filozofie

habilitační práce: Adornova filosofie a její aktualizace v otázce společnosti a rozumu

řízení před vědeckou radou fakulty: 1. 12. 2016 od 11.45 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1. 2. 2017


jméno: RNDr. Jana Straková, Ph.D.

obor: Pedagogika

habilitační práce: Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti

řízení před vědeckou radou fakulty: 13. 10. 2016 od 12.30 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 12. 2016


jméno: PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

obor: Filozofie

habilitační práce: O smyslu politiky. Politická filosofie Hannah Arendtové

řízení před vědeckou radou fakulty: 16. 6. 2016 od 9.45 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1. 10. 2016


jméno: PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

obor: Pedagogika

habilitační práce: Aby člověk neupadl v nečlověka. Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém

řízení před vědeckou radou fakulty: 28. 1. 2016 od 10.00 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1. 4. 2016


jméno: PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

obor: Seciální pedagogika

habilitační práce: Zpracování nejednoznačného podnětu žáky se sluchovým postižením

řízení před vědeckou radou fakulty: 22. 10. 2015 od 9.45 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 12. 2015  


jméno: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

obor: Didaktika matematiky

habilitační práce: Vybrané teorie učeni a jejich projekce do využívání ICT ve výuce matematiky

řízení před vědeckou radou fakulty: 21. 5. 2015 od 11.30 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od: 1. 11. 2015


jméno: PhDr. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.

obor: Pedagogická psychologie

habilitační práce: Genderové představy a vztahy Sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a feminity v průběhu základní školy

řízení před vědeckou radou fakulty: 21. 5. 2015 od 9.30 hodin, Velký sál PedF UK  

řízení na UK: jmenována docentkou s účinností od 1. 7. 2015


jméno: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

obor: pedagogická psychologie

habilitační práce: Ryziko dyslexie - vývojové profily pregramotnostních dovedností a prekurzory rozvoje gramotnosti v rizikových skupinách

řízení před vědeckou radou fakulty: 20. 11. 2014 od 9.30 hodin, Velký sál PedF UK

řžízení na UK: jmenována docentkou s účinností od  1. 2 2015  


jméno: PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

obor: pedagogika habilitační práce: Didaktika literatury: výzvy oboru

řízení před vědeckou radou fakulty: 21. 11. 2013 od 10.00 hodin, Velký sál PedF UK

řízení na UK: jmenován docentem s účinností od 1. 2. 2015  

Poslední změna: 6. květen 2020 14:08 
Sdílet na: