• Aktuality

Aktuality

23. října 2020

Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy na 1. LF UK


1. lékařská fakulta UK ve spolupráci se Všeobecnou Fakultní Nemocnicí provádí testování studentů a zaměstnaců UK, včetně jejich rodinných příslušníků, na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Odběry zájemců o testování budou probíhat každý pracovní den v odběrové ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti 1, Praha 2. Analýza vzorků bude provedena v Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK (registrační číslo laboratoře 75UK1LF) a výsledky budou oznámeny den po odběru.


Ceník vyšetření:

Studenti a zaměstnanci 1. LF UK 600 Kč

Studenti, zaměstnanci UK a jejich rodinní příslušníci 1000 Kč

Ostatní samoplátci 1700 Kč


Další informace a registraci na vyšetření lze získat na webových stránkách Ústavu imunologie a mikrobiologie (https://uim.lf1.cuni.cz/).


Sdílet na: