• Aktuality

Aktuality

17. února 2021

Úspěsný projekt v programu na podporu vědy na UK

Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, který je určen pro studenty doktorského studijního programu na UK. 


Cílem programu Start je podpořit internacionalizaci, mobility, interdisciplinaritu výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí řešitelů a dovednosti studentů doktorského studia v oblastech praktického uplatnění soft skills.


Jedním z úspěšných byl i projekt našich doktorandů s názevem Overcoming the Contemporary Educational Crisis through eLearning: Limitations and Possibilities (projekt č. START/HUM/037). S projektem z panelu humanitní vědy a umění, řazeného pod filozofii a etiku, uspěla zahraniční doktorandka Luiz do Valle Miranda z Katery občanské výchovy a filozofie, společně s českým doktorandem Mgr. Josefem Hejným ze stejné katedry. Mentorem byla doc. Naděžda Pelcová.


Více informací o projektu na webu Univerzity Karlovy.
Sdílet na: