• Aktuality

Aktuality

25. března 2021

Série o dobré praxi v distanční výuce

Jako posledního vyučujícího za předmět Základy didaktiky jsme zpovídali Karla Starého, který nám pověděl, jak se dostal k didaktice a výuce tohoto předmětu.


„Po svém studiu češtiny a dějepisu na FF UK jsem se rozhodl jít do „první linie“ a začal učit na gymnáziu. Po deseti letech jsem zamířil zpátky na akademickou půdu přesněji na PedF UK do Ústavu výzkumu a rozvoje školství, kde jsem začal organizovat další vzdělávání učitelů.


V doktorském studiu jsem si vybral v podstatě didaktické téma, protože jsme se cítil víc praktikem než akademikem. Disertační práce nakonec nesla název Efektivní výukové strategie. Velký podíl na jejím dokončení měla moje školitelka prof. Eliška Walterová, která mě vedla velmi podnětně a přátelsky.


Konečné zakotvení v didaktice jsem našel, když se ke mně dostala kniha Approaches to Teaching (G. D. Fenstermacher a J. D. Soltis). Byla to první a poslední kniha, kterou jsem přeložil a pod názvem Vyučovací styly učitelů vyšla v nakladatelství Portál. Dodnes ji považuji za velice inspirativní pro každého budoucího i aktivního učitele.


Když mě kolegyně dr. Karolina Duschinská a dr. Radka High asi před rokem oslovily, zda bych se nechtěl zapojit do výuky didaktiky, vzal jsem to jako výzvu vrátit se ke svým didaktickým kořenům.“


Fotograf: Viola Řeřábková
Fotograf: Viola Řeřábková

Sdílet na: