• Aktuality

Aktuality

17. května 2021

Online kurz pro metodiky prevence a učitele

Problémy spojené s digitálními technologiemi rezonují v naší společnosti již dlouho a pojmy jako např. kyberšikana nebo sexuální predátoři jsou známé a existuje pro ně spousty materiálů.


Společně s nuceným přechodem na online výuku začaly vycházet napovrch i další problémy, jako je např. příliš časté používání technologií, které může přecházet až v závislost.


Touto problematikou se rozhodli zabývat Roman Gabrhelík, Kateřina Lukavská a Michaela Slussareff a vytvořili online kurz Technologie a prevence týkající se rizik spojených s technologiemi i s návrhy aktivit, včetně materiálů, které mohou učitelé využít.


Modul obsahuje informace týkající se rizik spojených s technologiemi, které odpoví na otázky jako např.:

  • Jak se projevuje nadměrné užívání technologií?

  • Jak mohou rodiče pomáhat dětem držet užívání technologií pod kontrolou?

  • Na co si musí dospívající dát pozor při používání sociálních sítí?

  • Na koho se obrátit, když máte podezření, že u konkrétního žáka už používání technologií překročilo zdravou míru?

Obsahuje také návrhy aktivit pro jednotlivé typy rizik, včetně materiálů, které mohou učitelé pro realizaci těchto aktivit využít.


Projít celý modul trvá asi 4 hodiny. Realizace navržených aktivit pak zhruba další 3-4 hodiny. Poté, co pedagog celým školením projde, získá certifikát o absolvování, a navíc se pak může k jednotlivým tématům a připraveným materiálům kdykoliv libovolně vracet.


Realizované aktivity mohou školní metodici prevence vykázat v programu SEPA (Systém Evidence Preventivních Aktivit).


Do kurzu se můžete kdykoliv přihlásit zde, kde najdete o více informací.

Kurz je dostupný okamžitě a je zdarma.


Další informace naleznete i v tiskové zprávě.

Sdílet na: