• Aktuality

Aktuality

20. dubna 2022

Vyjádření Pedagogické fakulty UK k záměru zrušit výuku povinného dalšího jazyka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo 21. března k veřejnému připomínkování Hlavní směry revize RVP ZV, tedy dokument, v jehož rámci by výuka dalšího povinného cizího jazyka v základním vzdělávání byla zrušena a z druhého cizího jazyka by se stal pouze předmět povinně volitelný. Pokud by o tento předmět nejevil zájem dostatečný počet žáků, druhý cizí jazyk by se vůbec nevyučoval. Pedagogická fakulta UK je zásadně proti tomuto záměru.


Ve zrušení povinné výuky dalšího cizího jazyka na základní škole a na nižším stupni gymnázií vidím potenciálně velké nebezpečí v prohloubení nerovnosti mezi žáky. Již teď sledujeme mezi žáky z různých socioekonomických poměrů rozdíly v úspěšnosti vzdělávání a je pravděpodobné, že po omezení přístupu k druhému cizímu jazyku se tyto rozdíly ještě prohloubí.


Žáci, které v dalším jazykovém vzdělávání podpoří rodina, se k druhému cizímu jazyku na základní škole dostanou, protože mu jej rodiče mezi volitelnými předměty vyberou. Tito žáci tak budou moci rozvíjet své jazykové a kulturní kompetence. Ostatní děti však o tuto možnost přijdou.


Michal Nedělka

děkan fakulty

Sdílet na: