• Aktuality

Aktuality

24. března 2023

Anglický jazyk a literatura s didaktikou

Čas: 10:00-11:00

Přednášející: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.

Odkaz na ZOOM:

https://cesnet.zoom.us/j/96858138563?pwd=UTVUY3lsYmdLY05pZkU5QXVkaEtvdz09


Studijní program Anglický jazyk a literatura s didaktikou je možné studovat v rámci doktorského studia jak v prezenční formě, tak ve formě kombinované. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Absolvent se stane odborníkem s hlubokými a odbornými znalostmi ve svém oboru a je připraven k samostatné vědecké a pedagogické práci.  


Přihlášku podejte zde.English Language and Literature in a Didactic Perspective

Time: 10:00-11:00

Speaker: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.

Link to ZOOM:

https://cesnet.zoom.us/j/96858138563?pwd=UTVUY3lsYmdLY05pZkU5QXVkaEtvdz09


The study program English Language and Literature in a Didactic Perspective can be studied within the postgraduate study both in full-time study form and in part-time study form. The standard study period takes four years. The graduate becomes an expert with profound and professional knowledge in his field and is prepared for individual academic and pedagogical work.


Application form: here.Sdílet na: