• Aktuality

Aktuality

24. března 2023

Filozofie výchovy a Vzdělávání

Čas: 10:30-11:30

Přednášející: doc. Michael Hauser, Ph.D.

Odkaz na ZOOM:

https://cuni-cz.zoom.us/j/91729827054?pwd=OTRDUHN4QlVBZmNaL3VsaFE5QUVmQT09


Studijní program Filozofie výchovy a Vzdělávání je možné studovat v rámci doktorského studia jak v prezenční formě, tak v kombinované formě. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Absolvent se stane odborníkem s hlubokými a odbornými znalostmi ve svém oboru a je připraven k samostatné výzkumné práci a také k práci pedagogické.


Přihlášku podejte zde.
Philosophy of Education

Time: 9:30-10:30

Speaker: doc. Michael Hauser, Ph.D.

Link to ZOOM:

https://cuni-cz.zoom.us/j/91729827054?pwd=OTRDUHN4QlVBZmNaL3VsaFE5QUVmQT09


The study program Philosophy of Education be studied within the postgraduate study both in full-time study form and in part-time study form. The standard study period takes four years. The graduate becomes an expert with profound and professional knowledge in his field and is prepared for individual academic and pedagogical work.


Application form: here.


Sdílet na: