• Aktuality

Aktuality

24. března 2023

Specální pedagogika

Čas: 14:00-15:00

Přednášející: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Odkaz na ZOOM: pouze prezenčně

Prezenčně: R458 (Magdalény Rettigové 4, Praha 1)Doktorský studijní program Speciální pedagogika je možné studovat jak v prezenční formě, tak v kombinované formě. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Absolvent se stane odborníkem s hlubokými a odbornými znalostmi ve svém oboru a je připraven na tvůrčí badatelskou činnost a na edukačně vědeckou činnost na vysoké škole.


Přihlášku podejte zde.Special education

Time: 14:00-15:00

Speaker: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

Link to ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/99435883456


The postgraduate study program Special Educationcan be studied both in full-time study form and in part-time study form. The standard study period takes four years. The graduate becomes an expert with profound and professional knowledge in his field and is prepared for creative research and educational academic activities at the university.


Application form: here.


Sdílet na: