• Aktuality

Aktuality

24. března 2023

Pedagogika

Čas: 9:00-10:00

Přednášející: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Odkaz na ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/97858220753


Doktorský studijní program Pedagogika je možné studovat jak v prezenční formě, tak v kombinované formě. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Absolvent se stane odborníkem s hlubokými a odbornými znalostmi ve svém oboru a je připraven k samostatnému vědeckému výzkumu a pedagogické práci.


Přihlášku podejte zde.Education

Time: 10:00-11:00

Speaker: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Link to ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/97858220753


The postgraduate study program Education can be studied both in full-time study form and in part-time study form. The standard study period takes four years. The graduate becomes an expert with profound and professional knowledge in his field and is prepared for individual academic and pedagogical work.


Application form: here.

Sdílet na: