• Aktuality

Aktuality

24. března 2023

Pedagogická a školní psychologie

Čas: 14:00-15:00

Přednášející: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Odkaz na ZOOM:

https://cuni-cz.zoom.us/j/93653718134?pwd=M0MyUkNua0o2akw0ZlZUcE45MVQ2d


Doktorský studijní program Pedagogická a školní psychologie je možné studovat jak v prezenční formě, tak v kombinované formě. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Absolvent se stane odborníkem s hlubokými a odbornými znalostmi ve svém oboru a je připraven na individuální i skupinovou vědeckou práci v oblasti pedagogické a školní psychologie a blízkých disciplín.


Přihlášku podejte zde.Educational and school psychology

Time: 15:00-16:00

Speaker: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Link to ZOOM:

https://cuni-cz.zoom.us/j/93653718134?pwd=M0MyUkNua0o2akw0ZlZUcE45MVQ2d


The postgraduate study program Educational and School Psychology can be studied both in full-time study form and in part-time study form. The standard study period takes four years. The graduate becomes an expert with profound and professional knowledge in his field and is prepared for academic individual and team work in the field of pedagogical and school psychology and related disciplines.


Application form: here.


Sdílet na: