• Aktuality

Aktuality

5. května 2023

UKAŽTE SE! ANEB KDYŽ STUDENTI PROPAGUJÍ UNIVERZITU

Jste hrdé studentky a studenti UK a chcete ukázat ostatním, že UK je skvělá škola? Právě pro vás je tu již druhé kolo grantové výzvy UKa! Přihlaste svůj projekt, kterým byste chtěli oslovit středoškoláky, studenty bakalářských programů jiných VŠ a univerzit či žáky druhého stupně základních škol i širokou veřejnost, a nebo propagovat studium na UK v zahraničí, případně jinak zvýšit mezinárodní prestiž UK!


Druhé kolo interní grantové výzvy UKa! vyhlašuje Univerzita Karlova při příležitosti dubnového 675. výročí svého založení. Univerzita tak chce opět podpořit zajímavé studentské projekty určené k propagaci UK mezi středoškoláky, ale i studenty bakalářských programů z jiných vysokých škol a univerzit, žáky druhého stupně základních škol a širokou veřejností.


„Už první ročník UKa! ukázal, že tento ,minigrantový´ koncept má potenciál přinést skvělé nové nápady a podnětné cesty v propagaci Univerzity Karlovy a jejích aktivit. Řešiteli totiž jsou naše studentky a studenti, kteří jsou blíže i našim cílovým skupinám, zejména uchazečům o studium. Musím ale ihned doplnit, že se v případě UKa! vskutku jedná o projekty cílené na propagaci a nemají ambici suplovat vědecké granty, třeba Grantové agentury UK (GAUK),“ říká Martin Vlach, prorektor UK pro vnější vztahy.


Celý rozhovor s prorektorem pro vnější vztahy Martinem Vlachem, uskutečněný při příležitosti prvního kola UKa! v roce 2022, si můžete přečíst na webu ukforum.cz.


Na tuto výzvu je alokována částka 200 tisíc korun celkem na všechny projekty. Vítány jsou nové nápady a odvážné a kreativní počiny, nejdůležitější však bude smysluplnost projektu a to, a jak přispěje k propagaci Univerzity Karlovy.


Harmonogram:

  • Přihlášku je třeba podat nejpozději do půlnoci 15. 5. 2023 elektronicky

    na e-mail uka@cuni.cz

  • Výsledky budou vyhlášeny do 5. 6. 2023

  • Realizace projektů v průběhu měsíců září–listopad 2023

  • Vyúčtování nákladů nejpozději do 30. 11. 2023

  • Ukončení projektů do 30. 11. 2023


Sdílet na: