• Aktuality

Aktuality

17. září 2023

Zemřel profesor Petr Charvát, český historik a orientalista

S hlubokou lítostí oznamujeme, že odešel drahý kolega, pedagog a výjimečná osobnost české vědy. Profesor Petr Charvát byl archeolog, orientalista a historik, stejně jako dlouholetý vysokoškolský pedagog Pedagogické fakulty v Praze. Publikoval přes 400 vědeckých i popularizačních textů a 19 monografií, především ze starších českých dějin a starověké Mezopotámie. Byl také popularizátorem historie, například jako tvář řady dílů televizního seriálu Kronika Česká nebo Dvaasedmdesát jmen české historie. Profesor Petr Charvát zemřel v neděli 17. září 2023.


Profesor Charvát se narodil 12. ledna 1949, v letech 1968–1973 absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor klínopis – archeologie. Profesorem českých dějin se stal v roce 2011. Působil v Archeologickém ústavu a Orientálním ústavu Akademie věd ČR. Z Akademie věd poté přešel na univerzitní pracoviště, na kterých rozvíjel své vědecké zájmy i novou generaci badatelů a badatelek.


Spolu s dalšími stál u vzniku nové Katedry dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě v Praze, kde od roku 1993 až do své smrti vedl velmi oblíbené přednášky o raných dějinách českého státu. Od roku 2006 vyučoval na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde pěstoval staroorientální studia. Od sedmdesátých let se zúčastnil řady archeologických výzkumů v Egyptě, na Srí Lance, v Iráku, Turecku a Libanonu.


Odborně využil řady studijních pobytů. Díky stipendiu Nadace Johna Williama Fulbrighta, se v letech 2003-2004 zabýval studiem archeologického materiálu starověkého Předního Východu v Museum of Archaeology and Anthropology, University of Pennsylvania ve Filadelfii (USA). V roce 2008 přednášel o spojení českých zemí s Orientem a o české státnosti v raném středověku na École Pratique des Hautes Études v Paříži. V letech 2011–2012 studoval nejstarší dějiny sumerského státu na univerzitě v Kolíně nad Rýnem, kde působil jako člen mezinárodního kolegia MORPHOMATA.


Profesor Petr Charvát byl všestrannou vědeckou osobností, na vysoké vědecké úrovni zvládal několik historických a archeologických disciplín. Za svou práci získal řadu ocenění, například Cenu Josefa Hlávky za nejlepší česky psanou vědeckou publikaci v roce 2012 za knihu Zrození státu (Praha, Karolinum 2011). Širší veřejnost ho znala jako autora knih věnovaných českým panovníkům, jako je Václav, kníže Čechů (2011) nebo Boleslav II. Sjednotitel českého státu. V loňském roce vzbudila pozornost jeho kniha Příběhy dávného času: Staré pověsti české dnes (2022).


Poslední rozloučení s profesorem Petrem Charvátem se uskuteční v pondělí 2. října od 11 hodin ve velké obřadní síni krematoria ve Strašnicích.


Čest jeho památce!


Parte


Sdílet na: