• Aktuality

Aktuality

30. listopadu 2023

Volby kandidáta na funkci děkana

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana.


Důležité termíny:


9. 1. 2024 – Termín pro návrh osoby na kandidáta děkana


  • Návrh na kandidáta je nutné odevzdat prostřednictvím podatelny předsedkyni akademického senátu nejpozději do 9. 1. 2024 do 11:00 hodin.

  • Návrh může podat pouze člen senátu nebo člen akademické obce.

  • Návrh se podává formou petice, kterou musí podepsat minimálně 20 studentů fakulty a 20 akademických pracovníků, kteří jsou členy akademické obce fakulty.


23. 1. 2024 - Setkání akademické obce fakulty s navrženými kandidáty


  • Navržení kandidáti představí a seznámí akademickou obec se svým programem.

  • Setkání se bude konat 23. 1. 2024 od 16:00 hodin v místnosti R112 (bude možné se připojit také on-line).

  • Záznam se setkání naleznete zde.30. 1. 2024 - Setkání akademického senátu fakulty s navrženými kandidáty


  • Navržení kandidáti budou odpovídat na otázky akademického senátu týkající se výkonu funkce děkana fakulty a aspektů s ní spojených.

  • Setkání se bude konat 30. 1. 2024 od 14:00 hodin ve velkém sále (M. Rettigové 4).


27. 2. 2024 -  Volba kandidáta na děkana akademickým senátem fakulty


  • Akademický senát se na základě tajného hlasování usnese na návrhu na jmenování děkana fakulty.

  • Volba se bude konat 27. 2. 2024 od 14:00 hodin v místnosti R118.


Kompletní znění vyhlášky o projednávání návrhu na jmenování děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy naleznete zde.

Sdílet na: