• Aktuality

Aktuality

20. března 2024

Historie ve veřejném prostoru


Čas: 9:00-10:00

Přednášející: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

Odkaz na ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/98704314329


Studijní program Historie ve veřejném prostoru je možné studovat v rámci doktorského studia jak v prezenční formě, tak v kombinované. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Absolvent se stane odborníkem s hlubokými a odbornými znalostmi ve svém oboru a je připraven k samostatnému vědeckému výzkumu a pedagogické práci.


Přihlášku podejte zde.


Public History


Time: 10:00-11:00

Speaker: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

Link to ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/97000513944


The study program Public History can be studied within the postgraduate study both in full-time study form and in part-time study form. The standard study period takes four years. The graduate becomes an expert with profound and professional knowledge in his field and is prepared for individual academic and pedagogical work.


Application form: here.

Sdílet na: