• Aktuality

Aktuality

14. února 2024

Sdružení kateder psychologie ČR

Je nám ctí Vás informovat, že katedra psychologie je členem Sdružení kateder psychologie ČR (SKP ČR).


Sdružení vzniklo s cílem posilovat spolupráci a přátelské vztahy mezi jednotlivými katedrami a univerzitami, zvyšovat kvalitu psychologického vzdělávání, sdílet zkušenosti a dobrou praxi a podporovat zájmy studentů a studentek psychologie a psychologické komunity v České republice.


Ve sdružení je zapojeno všech deset kateder psychologie v ČR, které zajišťují bakalářský nebo magisterský studijní program Psychologie s českou akreditací. Tyto katedry podepsaly dne 7. listopadu 2023 společné Memorandum o spolupráci.


Členové SKP ČR jsou zástupci fakultních pracovišť svých domovských organizací, vysokých škol v České republice, jejichž hlavní činností je pedagogická a vědecká činnost a realizace bakalářského nebo magisterského studijního programu Psychologie, nebo obsahově ekvivalentního dle standardu EuroPsy (dle EFPA), který má platnou akreditaci vydanou v ČR.


Naši katedru zastupuje doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.


Aktuálním zájmem SKP ČR je spolupráce Členů ve třech základních oblastech:

 1. V oblasti vzdělávání sdružení spolupracuje při plánování a realizaci společných přednášek pro studenty, hostování akademiků a při organizaci akcí, například Mezinárodních studentských psychologických dnů.

 2. V oblasti vztahů v odborné psychologické komunitě sdružení posiluje spolupráci s dalšími organizacemi, například s Českomoravskou psychologickou společností nebo Asociací studentů psychologie Psychočas, a podílí se na realizaci společných aktivit (např. sympozia nových docentů a profesorů psychologie).

 3. V oblasti aktivit, které jsou spojené s širším rámcem fungování psychologické profese, pak sdružení vede dialog s klíčovými subjekty a institucemi, které se podílejí na formulování dokumentů a závazných pravidel – zejména v souvislosti s kvalifikací psychologů (např. kurz Psycholog ve zdravotnictví, resp. zákon č. 96/2004 Sb.), změnou zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) a návrhem legislativní úpravy vztahující se k psychologickým a psychoterapeutickým službám.


Členové SKP ČR:

 • Katedra psychologie a věd o životě Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

 • Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

 • Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity

 • Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 • Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 • Katedra psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích

 • Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 • School of Psychology, University of New York in Prague


Více informací naleznete na stránkách SKP ČR, www.skpcr.cz.

Sdílet na: