• Aktuality

Aktuality


Akademický senát PedF UK oznamuje členům akademické obce, že Akademický senát PedF UK na svém zasedání dne 28. 6. 2016 v tajném hlasování navrhl do funkce děkana pro funkční období 2016-2020


Prof. PaedDr. Michala Nedělku, Dr.


Návrh na jmenování byl podán rektorovi Univerzity Karlovy.