• Aktuality

Aktuality


10. června 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme vás tímto na semináře k přípravě nových akreditací studijních programů na Pedagogické fakultě. Semináře jsou určeny pro ty, kteří se budou akreditacemi zabývat – zejména pro garanty studijních programů, garanty předmětů a vedoucí kateder.  


Program:

18. 6. 2019      13–16 hod., učebna R016

Úvodní slovo (prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.)

Požadavky na studijní opory v rámci institucionální akreditace (doc. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.)

Využití Moodle při tvorbě studijních opor (MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.)


19. 6. 2019      14–16 hod., učebna R016

Google učebna (PhDr. Daniel Tocháček) 


20. 6. 2019      13–15 hod., učebna R216

Využití produktů Microsoft (Ing. Jiří Kadavý, Ing. Karel Klatovský) 


25. 6. 2019      10–12 hod., učebna R112

Tvorba akreditačního spisu prostřednictvím SIS (doc. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., doc. PhDr. Antonín Jančařík, Ph.D., Mgr. Petr Svoboda)   Těšíme se na viděnou!

Prof. Michal Nedělka


Sdílet na: