• Aktuality

Aktuality


5. září 2019

Mezinárodní konference SEMT ‘19 na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě


Ve dnech 18.-22. srpna 2019 se na Pedagogické fakultě UK konala již 15. mezinárodní konference Symposium on Elementary Maths Teaching – SEMT ´19 (v Praze se již konaly konference SEMT v letech 1991-2017). Konference SEMT jsou věnovány problematice vyučování matematice dětí ve věku 5 až 12 let.

Mezinárodní programový výbor konference pracoval ve složení Olive Chapman (Kanada), předsedkyně, Brian Doig (Austrálie), Rose Griffiths (Velká Británie), Alena Hošpesová (Česká republika), Antonín Jančařík (Česká republika), Esther Levenson (Izrael), Jarmila Novotná (Česká republika), Marta Pytlak (Polsko), Petra Scherer (Německo), Debbie Stott (Jihoafrická republika). S recenzním řízením pomáhali také členové Advisory Board Tuba Gökcek (Turecko), Mellony Graven (Jihoafrická republika), David Pugalee (USA), Annie Savard (Kanada), Ewa Swoboda (Polsko) a Dina Tirosh (Izrael). O hladký chod konference se starali členové Organizačního výboru Jarmila Novotná, Hana Moraová a Antonín Jančařík spolu se spolupracovníky z řad studentů fakulty a doktorandů oboru Didaktika matematiky.

Konference se zúčastnilo 93 registrovaných účastníků z 22 zemí z celého světa, z toho 15 z České republiky. Téma konference SEMT ‘19 bylo Opportunities in Learning and Teaching Elementary Mathematics.


Na konferenci zazněly čtyři velmi kvalitní zvané plenární přednášky:

- Berinderjeet Kaur (Singapur): Opportunity to learn: Reason and communicate mathematically in the elementary class

- Annie Savard (Kanada): How teaching mathematics in elementary school can support Financial Literacy Education

- Ron Tzur (USA): Elementary conceptual progressions: Reality check + implications

- Hamsa Venkat (Jihoafrická republika): Improving early number learning in contexts of disadvantage


Zájemci se s nimi mohou podrobněji seznámit ve sborníku z konference a na stránce www.semt.cz, kde jsou k dispozici prezentace pro jednotlivé přednášky. V programu byla zařazena také čtyři hodinová setkání účastníků s jednotlivými plenárními přednášejícími.


Kromě plenárních přednášek a vědeckých příspěvků proběhlo také osm workshopů. Workshopy tvoří velmi důležitou součást programu konference; probíhají ve třech devadesátiminutových setkáních ve stejné skupině, takže je možné rozpracovat zvolené téma detailně a do hloubky. Workshopy byly v programu zařazeny do dvou paralelních skupin po čtyřech, takže každý účastník si vybíral dva workshopy.


Konferenci netvoří jen odborný program, má také svou společenskou část. Ta byla tvořena jednak konferenční večeří, jednak půldenním výletem do zámku Liblice. A nelze zapomenout také na spoustu neformálních setkání účastníků, z nichž vzešly návrhy na další spolupráci a rozvíjení představeného výzkumu.


Šestnáctá konference SEMT (SEMT ´21) proběhne opět na Pedagogické fakultě UK na konci srpna 2021. Její téma bude Broadening experiences in elementary school mathematics.

Sdílet na: