• Kalendář

Kalendář


Letní příměstské tábory PedF UK


Náš táborový program je připraven pro děti ve věku od 5 do 15 let, děti se učí hrou, vzdělávají, objevují, prohlíží si spoustu zajímavých věcí.1. TURNUS 12. - 16. srpen 2019

Celotáborová hra

Na děti čeká celotáborová hra, učení hrou, objevování světa kolem nás a důraz na pobyt venku (v případě příznivého počasí) – výlet na Petřín, ZOO, bobová dráha atd. Připraven je také celodenní výlet (Plzeň – Techmania).

Cena: 1950 Kč za pobyt celý týden

V ceně je zahrnuto: 2x svačina, oběd, pitný režim, vstupné, doprava, pojištění a případné upomínkové předměty.


2. TURNUS 19 - 23. srpen 2019

Přírodovědné zaměření

Celotáborová hra je motivována objevováním přírody a světa kolem nás. Děti navštíví ZOO Praha, iQLANDIA v Liberci, zažijí mikroskopování perloočky v botanické zahradě, čeká je výlet do přírody v Modřanech nebo nácvik první pomoci.

Cena: 1950 Kč za pobyt celý týden

V ceně je zahrnuto: 2x svačina, oběd, pitný režim, vstupné, doprava, pojištění a případné upomínkové předměty.


3. TURNUS 26. - 30. srpen 2019

Prim@ hrátky s roboty

Tento tábor je věnován práci s robotikou a počítačovými aplikacemi na rozvoj algoritmického a informatického myšlení. Do programu tábora jsou zařazeny dva celodenní výlety: do Plzně a do Liberce.

Upozornění: Tábor je určen dětem ve věku 8-13 let

Cena: ZDARMA

V ceně je zahrnuto: 2x svačina, oběd, pitný režim, vstupné, doprava, pojištění a případné upomínkové předměty.

Tábor je součástí projektu OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení). Více informací o projektu PRIM (web).


Více info na: http://tabory.pedf.cuni.cz/


Těšíme se na Vaše děti!


Začátek akce 12. srpna 2019 v ....
Konec akce 30. srpna 2019 v ...
Webové stránky http://tabory.pedf.cuni.cz/
Rezervace http://tabory.pedf.cuni.cz/
Sdílet na: