• Kalendář

Kalendář

Konference je pořádána Univerzitou Karlovou ve spolupráci s Nadačním fondem Stop šikaně a pražskou pobočkou České pedagogické společnosti.


Program konference bude tvořen panelovou diskusí s autory vybraných knih o šikaně, několika výzkumnými sděleními, workshopem pro učitele a kultatým stolem o současném mediálním obrazu šikany.



Konference se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., a děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.




Registrace na konferenci byla ukončena, dodatečná registrace je ještě možná do pondělí 11. 11. zasláním zprávy na e-mailovou adresu cpds-praha@pedf.cuni.cz





Začátek akce 12. listopadu 2019 v 13:00
Konec akce 12. listopadu 2019 v 20:00
Program https://tarantula.ruk.cuni.cz/UDALOSTI-20105-version1-konference_o_sikane_12_11_2019.pdf
Sdílet na: