• Kalendář

Kalendář


Globální dimenze ve vzdělávání budoucích učitelů


Datum a čas: 19. 11. od 12 hodin, 20. 11. do 14 hodin

Místo konání: Konferenční místnost, ČVUT, Thákurova 9, Praha 6


Podílíte se na vysokoškolské přípravě budoucích učitelů? Odráží Vaše výuka globální výzvy současnosti? Snažíte se do své výuky začlenit témata, která mohou přispět ke globální odpovědnosti Vašich studentů? Pak je konference „Globální dimenze ve vzdělávání budoucích učitelů“, kterou pořádá Katedra preprimární a primární pedagogiky Univerzity Karlovy, právě pro Vás.


Cílem konference je seznámit účastníky s příklady inspirativní praxe. Prezentovat předměty, které cílí na rozvoj sociální a environmentální odpovědnosti, pojmenovat specifické výzvy spojené se začleněním aktuálních globálních témat do výuky a identifikovat co přispívá ke kvalitní výuce v této oblasti.

Záměrem je představit potenciál spolupráce vysokých škol s dalšími organizacemi a předvést metody vzdělávání, které usnadňují naplnění cílů výuky vedoucí k sociální a environmentální odpovědnosti na místní i globální úrovni.

Cílem konference je seznámit s klíčovými výstupy výzkumu reflektujícího globální výzvy současnosti v přípravě budoucích učitelů a vytvořit prostředí pro sdílení zkušeností akademických pracovníků.


Pozvání na konferenci přijali:

PhDr. Jana Stará, Ph.D. (Katedra preprimární a primární pedagogiky Univerzity Karlovy)

PhDr. Zuzana Hlavičková (Katedra jazykové přípravy Univerzity Karlovy)

Doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy)

Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. (Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého)

Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (Katedra sociální pedagogiky Masarykovy univerzity)

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D. (Katedra preprimárního a primárního vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně)

PhDr. Salim Murad, Ph.D. (Katedra společenských věd Jihočeské univerzity)

Mgr. Anna Maršíková, M.A. (Katedra společenských věd Jihočeské univerzity)

Mgr. Kristýna Hrubanová (nezisková organizace NaZemi).

Mgr. Petra Skalická (vzdělávací program Varianty organizace Člověk v tísni)

Mgr. Johana Krajčířová (nezisková organizace Arpok)


Program ZDE


Můžete se přihlásit zde do 9. 11. 2019. Vyplněním přihlášky se závazně přihlašujete.


Stravování bude po celou dobu trvání konference zajištěno. Pro mimopražské účastníky bude navíc zajištěno ubytování a budou jim proplaceny cestovní náklady.
Více informací o konferenci získáte na .


Konference je realizována v rámci projektu "Sdílení zkušeností a rozvoj spolupráce mezi akademickými pracovníky připravujícími budoucí učitele“ podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Začátek akce 19. listopadu 2019 v 12:00
Konec akce 20. listopadu 2019 v 14:00
Email na organizátora blanka.zemanova@pedf.cuni.cz
Program https://tarantula.ruk.cuni.cz/UDALOSTI-20108-version1-program_popis.pdf
Místo konání akce Fakulta informačních technologií ČVUT, Thákurova 9, Praha 6
Rezervace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrmjiUxRgv7XOSNetnYY4os79M3zujmsup5SNSA2OSEvAl-w/viewform
Sdílet na: