• Kalendář

KalendářDvacátý čtvrtý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF proběhne ve dnech 13. – 14. 2. 2020 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách. Z konference bude připraven elektronický sborník.


Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT-32684/2018-2-905 (do 21. 1. 2022).


Přihlášení na konferenci: viz formulář níže. Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 31. 1. 2020. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 12. 2. 2020. Pokud bude účastník požadovat ubytování na univerzitní koleji, pak je nutné se přihlásit do 20.1.2020.


Registrační poplatek se hradí na místě.
Začátek akce 13. února 2020
Konec akce 14. února 2020
Organizátor Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Program https://suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/
Rezervace https://suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/
Sdílet na: