• Kalendář

Kalendář


Konference PRIM@ Informatika 2020


V sobotu 19. září 2020 se v rámci projektu OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení uskuteční konference pro ředitele a učitele MŠ, ZŠ a SŠ k problematice zavádění informatiky do školního vzdělávání, pro učitele vysokých škol, kteří se podílejí na přípravě učitelů ICT a informatiky a pro zájemce o vzdělávání informatice a IT na ZŠ a SŠ. Konference představí vybrané ukázky rozvíjení informatického myšlení v praxi škol na základě materiálů vzniklých v projektu PRIM.


Pozornost bude věnována udržitelnosti výsledků PRIM a podmínek nezbytných pro výuku informatiky ve vzdělávání dětí MŠ a žáků ZŠ a SŠ v souladu se změnami ve vzdělávací oblasti Informatika a ICT v kurikulárních dokumentech RVP.


Registrovat se můžete zde: https://forms.gle/ptMCF1UjvAxeW65X9.


PROGRAM:

8:00–⁠9:15 registrace, drobné občerstvení

9:30–⁠10:00 zahájení konference

10:00–⁠10:30 hlavní referát 1 (Jiří Vaníček – Ohlédnutí za OP VVV PRIM a co bude dál?)

10:30–⁠11:00 hlavní referát 2 (Tomáš Jeřábek – Ohlédnutí za OP VVV Digitální gramotnost a co bude dál?)

11:00–⁠12:00 sekce (Učebnice – autoři, Učebnice – učitelé, Robotika pro talenty, S robotem v kapse, Vize, inspirace ze světa?, Školní vzdělávací programy)

12:00–⁠13:00 oběd

13:00–⁠13:30 referát 1 (Roman Barták – Umělá inteligence – pohled za oponu)

13:30–⁠14:00 referát 2 (Karel Ježek – Vnímání virtuální reality mozkem a obecně vztahu mezi symbolikou a realitou, v němž se často ztrácíme)

14:00–⁠15:00 workshopy (Základy informatiky pro střední školy, Učebnice PYTHON, Učebnice Robotika s LEGO Mindstorms pro 2. stupeň základní školy, Arduino + vzdálené laboratoře, Učebnice Základy informatiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ)

15:00–⁠15:20 káva, občerstvení

15:20–⁠16:20 workshopy (Rozvoj algoritmického myšlení s LEGO(R) WeDo na 1. stupni ZŠ, Digitální dílna pro veřejnost, Co se děje v Datové Lhotě?, Využití deskových her ve výuce programování, Jak to bude s podporou pro učitele informatiky a ICT?)

16:30–⁠17:00 referát (Daniela Růžičková – Změny už jsou za dveřmi: Čemu se naši žáci budou podle RVP učit?)

17:00–⁠18:00 diskuze ve skupinách

18:00–⁠18:30 závěryKonference se uskuteční v rámci projektu OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení.
Začátek akce 19. září 2020 v 8:00
Konec akce 19. září 2020 v 18:30
Druh akce Konference
Organizátor Katedra informačních technologií a technické výchovy
Email na organizátora martina.kolacna@pedf.cuni.cz
Místo konání akce Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Rezervace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-7jgk-E-X4LDAUFX-ER_Yu4ljj9spjd4YOQM34A5ZQBGmJA/viewform
Bezbariérový přístup ne
Sdílet na: