• Kalendář

Kalendář

Konference Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK – představení výstupů projektu


Konference se koná pod záštitou prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., prorektorky Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Uvítá akademické pracovníky, kteří se podílejí na pedagogicko-psychologické přípravě, oborové didaktiky, učitele fakultních škol, studenty i další zájemce o inovace v pregraduálním vzdělávání učitelů.


Konference se uskuteční online 24. a 25. listopadu 2020.


Úterní program bude uveden kulatým stolem ke spolupráci kateder na pedagogicko-psychologické přípravě studentů učitelství, kde budou VŠ učitelé a studenti sdílet své osobní zkušenosti z plánování a realizace kurzů připravených v rámci projektu. Následovat bude téma Reflektivní aspekty přípravy budoucích učitelů, kde se vedoucí videoklubů a spolupracující učitelé podělí o své zkušenosti a výzkumné výsledky z videoklubů v předmětech matematika, angličtina, vlastivěda a výtvarná výchova. Odpoledne budou následovat online semináře s učiteli z praxe, kde budou představena témata z didaktiky, psychologie a speciální pedagogiky, která mezi studenty nejvíce rezonovala. Jedná se o modelové situace v bezpečnosti a ochraně zdraví žáků, prevence vady řeči, spolupráci školy s rodinou, angličtinu napříč předměty v běžné škole (CLIL), potenciální oběť šikany, učení se venku, den v programu Začít spolu a formativní hodnocení metodou Learning Stories.


Středa dopoledne bude věnována formativnímu hodnocení ve vysokoškolské výuce, cílem setkání je nabídnout účastníkům konkrétní ukázky vedoucí ke zkvalitnění výuky. Odpoledne bude na programu téma řízené reflexe pedagogické praxe. Metodická podpora pro vzdělavatele učitelů se zaměří na používání zpětné vazby jako nástroj rozvoje kritického uvažování u studujících na praxi. Dále bude představen nástroj na posuzování kvality výuky a sdílení zkušeností s ročním využíváním tohoto nástroje při reflexi pedagogické praxe v počátečním a dalším vzdělávání učitelů.


Více informací zde


Konference je součástí projektu Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965Začátek akce 24. listopadu 2020 v 9:00
Konec akce 25. listopadu 2020 v 18:00
Druh akce Konference
Webové stránky http://pages.pedf.cuni.cz/prevzd/
Sdílet na: