• Kalendář

Kalendář


Mezinárodní doktorandská konference (online) se zaměřuje na aktuální témata ve výchově a vzdělávání. V dopoledním bloku budou prezentovat hlavní přispěvatelé z českých a zahraničních univerzit napříč obory. Odpolední blok bude probíhat v několika sekcích podle zaměření příspěvků. Konference je otevřena všem doktorandům prezenční a kombinované formy, kteří ve své praxi, disertačních a projektových pracích řeší aktuální i tradiční témata v oblasti pedagogiky, oborových didaktik, speciální pedagogiky, psychologie, filosofie, andragogiky a dalších. Na konferenci se lze přihlásit jako aktivní i pasivní účastník. Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN, který bude publikován online s možností příspěvku také v anglickém jazyce. Příspěvky do sborníku musí být odevzdány do 30. 6. a splňovat všechny požadavky Vydavatelství PedF UK: http://vydavatelstvi.pedf.cuni.cz/index.php/pokyny-pro-autory/Délka příspěvků v dopoledním bloku bude 30 minut + 15 minut diskuze. Délka odpoledních příspěvků bude 20 minut + 10 minut diskuze. Příspěvky do dopoledního a odpoledního bloku procházejí výběrovým řízením organizačního týmu konference.


Registrace aktivních účastníků probíhá zde do 30. 4. 2021. Výsledky výběrového řízení příspěvků budou vyhlášeny do 14. 5. 2021. Registrace pasivních účastníků probíhá zde do 27. 5. 2021.


Organizační tým si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, stejně tak, jako zrušit konání akce.


Konference je pořádaná katedrami: psychologie, speciální pedagogiky a občanské výchovy a filozofie; přihlásit se mohou doktorandi z jakékoliv univerzity a katedry.


V případě dotazů kontaktujte anna.kubickova@cosiv.czZačátek akce 28. května 2021
Konec akce 28. května 2021
Druh akce Konference
Organizátor Konference je pořádaná katedrami: psychologie, speciální pedagogiky a občanské výchovy a filozofie
Sdílet na: