• Kalendář

Kalendář

Dva dny s didaktikou matematiky

Dvacátý šestý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se bude konat ve dnech 10.–11. 2. 2022. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů. Z důvodu pandemie bude akce organizována online.


Registrační formulář je na stránce https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/.


Termín registrace s vystoupením je 31. 1. 2022, termín registrace bez vystoupení do 9. 2. 2021.


Programový a organizační výbor:

  • Naďa Vondrová

  • Antonín Jančařík

  • Darina Jirotková

  • Michaela Kaslová

Více zde.


Z konference bude připraven elektronický sborník. Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT- 21691/2021-2-693 (do 28. 9. 2024).


Začátek akce 10. února 2022
Konec akce 11. února 2022
Druh akce Konference
Webové stránky https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/
Místo konání akce Online
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: