• Kalendář

Kalendář

Konference

LGBT+ studující a témata ve škole

Vedou se často diskuze o tom, jestli témata sexuality a genderu do škol patří či nepatří.


Realitou ale je, že tato témata ve školách přítomna jsou. Přináší je tam totiž sami studující, kteří je prožívají, řeší, chtějí a potřebují o nich mluvit.


Jak k tomu přistupujeme my – vyučující, metodici a metodičky prevence, školní psychologové a psycholožky a vedení škol, má zásadní vliv na to, jak se ve škole budou mladí lidé cítit. Především pro ty, co řeší téma spojené s jejich sexuální orientací či genderovou identitou jde o něco, co zásadně ovlivňuje jejich pocit bezpečí a možnost věnovat se naplno učení.


Konference bude rozdělena do dvou bloků. V prvním budou představeny výsledky výzkumu realizovaného katedrou psychologie Pedagogické fakulty Univerziy Karlovy v letech 2019–2021, který hledal odpovědi na to, jak se s tématy sexuality a genderu na českých školách pracuje a nakolik to vyhovuje vyučujícím, studujícím a dalším aktérským skupinám. Z výzkumných výsledků vzešlo několik praktických doporučení.


Konference se koná ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem, jehož zástupci okomentují možnosti zahrnutí témat souvisejících se sexualitou a genderem do výuky v souladu s rámcovými vzdělávacími programy.


V druhém bloku konference budou nabídnuty prakticky orientované workshopy. Hlouběji se podíváme na následující témata: sdílení náročných situací ze škol, podpora zvládání náročných stránek dospívání, poradna Sbarvouven.cz a další možnosti podpory LGBT+ studujícím, práce s LGBT+ tématy ve výuce, uchopení trans a nebinarity ve školním prostředí a coming out LGBT+ vyučujících.


Přihlašujte se prosím pomocí formuláře zde.


Program

Sexualita, gender a vzdělávání / moderuje Lucia Zachariášová

14:00 Úvodní slovo

Konferenci zahájí zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zástupce vedení Pedagogické fakulty UK


14:15 Prezentace výsledků výzkumu Sexualita, gender a vzdělávání

Irena Smetáčková a Kateřina Machovcová představí hlavní zjištění z výzkumu


15:15 Zahrnutí témat do výuky v souladu RVP

Petr Chaluš z Národního pedagogického institutu představí možnosti, jak se zjištěná fakta mohou promítnout do rámcových vzdělávacích programů.


15:45 Prostor pro diskuzi a dotazy z publika

Workshopy - BLOK I.

16:15-17:00 workshop 1 - prostor pro sdílení zkušeností ze škol / Vítek Slíva

Workshop poskytne prostor pro sdílení různých situací, které řeší sami vyučující. Pokud aktuálně ve škole čelíte nějaké komplikované situaci týkající se LGBT+ studujících, může být pro vás přínosné probrat ji s vyučujícími z jiných škol, kteří možná již podobnými situacemi také prošli. Pro zajištění větší pestrosti diskutovaných případů bude připraveno také několik kazuistik.


16:15-17:00 workshop 2 - ukázka Mezipatra na školách - coming out / Marcela Macháčková a Adam Šindelářů (Mezipatra)

Workshop představí možné pojetí tématu coming out ve výuce pro 2. stupeň ZŠ prostřednictvím práce s krátkým filmem. Budeme se věnovat vymezení základních pojmů, reflexi vlastních pocitů z filmu a také rozvoji empatie a schopností podpořit spolužáky a spolužačky ve třídě a škole.


16:15-17:00 workshop 3 - Jak se na českých školách žije LGBT+ vyučujícím? / Tereza Kadlecová (Prague Pride)

Ve workshopu se zaměříme na téma coming outu samotných vyučujících. Jaké to je, vyoutovat se kolegům a kolegyním, studentsvu a jejich rodičům? S jakými obavami LGBT+ vyučující zápolí a co naopak může jejich coming out přinést do školy pozitivního? Workshop nabídne prostor pro sdílení vlastním zkušeností k tématu a pobavíme se také o tom, jak je možné vytvářet na škole bezpečné pracovní prostředí.

Workshopy - BLOK II.

17:15-18:00 workshop 4 - jak podpořit téma dospívání ve výuce / Irena Smetáčková (UK)

Dospívání je komplikované období, v kterém mladí lidé bývají překvapeni svými novými pocity, potřebami, fyzickými změnami, nevyzpytatelným chováním atd. Škola je místem, kde by mohli nalézt podporu a příležitosti k tomu se zorientovat ve zmatcích, kterými prochází. Workshop se zaměřuje na možnosti, jak lze témata související s dospíváním posílit v rámci výuky na 2. stupni ZŠ a během SŠ. Diskutovat budeme náměty vyplývající z realizovaného výzkumu a ze zahraniční praxe. Věříme, že mnoho užitečných tipů přinesou i sami zúčastnění vyučující.


17:15-18:00 workshop 5 - trans a nebinarita ve školním kolektivu / Viktor Heumann (Transparent)

Formou workshopu přiblížíme zúčastněným téma transgender identit a začlenění trans a nebinárních lidí do školního kolektivu. Konkrétně se budeme věnovat základní terminologii a doporučením pro komunikaci s trans a nebinárními lidmi a probereme nejběžnější situace, se kterými se trans a nebinární lidé ve školním prostředí vypořádávají (coming out ve třídě, změna jména, šatny atd.).


17:15-17:00 workshop 6 - představení poradny Sbarvouven.cz / Karel Pavlica a Jana Soukupová (PP - Sbarvouven.cz)

Workshop nabídne detailní představení online poradny sbarvouven.cz a jejího fungování, přehled nejčastějších témat a statistik využívání poradny. Přiblížíme také další možnosti podpory pro LGBT+ lidi - kde hledat podporu, radu, možnost sdílení nebo další pomoc. Součástí bude i představení výsledků projektu CommontPont a jeho části zaměřené na školní poradenství, a možnosti využití těchto výsledků ve školské praxi.


Přihlašujte se prosím pomocí formuláře zde.


Financováno z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014-2020)


Začátek akce 24. května 2022 v 14:00
Konec akce 24. května 2022 v 18:30
Druh akce Konference
Organizátor Katedra psychologie
Email na organizátora irena.smetackova@pedf.cuni.cz
Místo konání akce R112, R103, R124, R107, R318, R016 (Magdalény Rettigové 4, Praha 1)
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Rezervace https://docs.google.com/forms/d/1gy9j5lVUCWFaRiF1le_lw_LmrMz8pHNycHuNSS8xRp4/edit
Vstupné Zdarma
Bezbariérový přístup Ano
Sdílet na: