• Kalendář

Kalendář

Co známe, když známe jeden případ: případová studie jako výzkumná strategie

Jedná se o druhý z řady metodologických webinářů pro doktorandy.


Od počátku moderních sociálních věd část autorů považuje sociální procesy (včetně vzdělávacích) za tak složité, že jim nelze porozumět jinak než podrobným popisem jednotlivých případů. Tomu odpovídá významný podíl společenskovědních výzkumů, které jsou realizovány metodou případové studie. Současně panují často oprávněné pochybnosti o zobecnitelnosti takto získaného porozumění. Z praktického hlediska případová studie jako poměrně málo strukturovaný výzkumný plán může pro začínajícího výzkumníka být poměrně riskantní volbou.


Seminář vychází z našich zkušeností při provádění případových a vícepřípadových studií s různými typy případů – jednotlivými žáky, školami, státy, ale také s případy procesů, jako jsou kurikulární reformy.


Zaměříme se na novější přístupy v rámci designu případové studie, jež se snaží překonat některé z uvedených problémů – jde např. analýzu kongruence nebo rozbor procesu (process tracing). Hlavní kroky při návrhu výzkumu za použití (více)případové studie (např. volba epistemické pozice a teoretického rámce, výběr případů a metod, způsob analýzy a prezentace dat) se pokusíme diskutovat také ve vztahu k aktuálním projektům účastníků.


Webinář povede dr. Dominik Dvořák z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK.


Odkaz na přihlášku naleznete zde.


Webinář je organizován ve spolupráci Koordinační rady doktorského studia v oborových didaktikách na UK a ČAPV.Začátek akce 28. června 2022 v 15:00
Konec akce 28. června 2022 v 17:30
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Cílová skupina Akademická obec
Rezervace https://forms.gle/wgRQDJbP7Gdsqxtc6
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: