• Kalendář

Kalendář

Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka

V návaznosti na pražskou tradici vás i v letošním roce srdečně zveme na konferenci Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka a literatury.


Konferenci od roku 2021 pořádají dvě pracoviště: Katedra českého jazyka Pedagogické fakulty UK a KČJL Pedagogické fakulty UP, a to s ročním střídáním místa konání mezi Prahou a Olomoucí. Letos se konference bude konat na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Více informací a program již brzy.


Začátek akce 11. října 2022 v 14:00
Konec akce 12. října 2022 v 12:00
Druh akce Konference
Organizátor KČJ Pedagogické fakulty UK a KČJL Pedagogické fakulty UP
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: