• Kalendář

Kalendář

Konference PBE 2022


Mezinárodní konference PBE pořádaná katedrou chemie a didaktiky chemie letos oslaví svůj již 20. ročník. Od doby první konference došlo ke změně z původní studentské, lokální akce v mezinárodní konferenci s nadevropským dopadem. Zároveň došlo i k posunu od původního zaměření na projektové vyučování v chemii k aktivizačním strategiím a dalším otázkám výuky přírodovědných předmětů. Letošnímu ročníku navíc předchází Blended Intensive Progrogramme cílený právě na aktivizační strategie ve výuce s důrazem na udržitelnost, jehož se zúčastní studenti ze tří zemí, aby výsledky své práce prezentovali na konferenci PBE. Konference je určena pro didaktiky, studenty, učitele i pracovníky dalších organizací věnujících se problematice školství.


Přihlášky je možné zasílat přes tento formulář do 14. října.

Začátek akce 3. listopadu 2022 v 12:00
Konec akce 4. listopadu 2022 v 20:00
Druh akce Konference
Organizátor Katedra chemie a didaktiky chemie
Email na organizátora pbe@pedf.cuni.cz
Webové stránky https://pages.pedf.cuni.cz/pbe/
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK (Magdalény Rettigové 4)
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Rezervace https://pages.pedf.cuni.cz/pbe/prihlaska/
Sdílet na: