• Kalendář

Kalendář

Bolest, emoce a nefarmakologické přístupy v jejím zvládání


Přednášející: Jaroslava Raudenská a Alena Javůrková, 2. LF UK Praha


V této přednášce se klinické psycholožky Jaroslava Raudenská a Alena Javůrková věnují problematice zvládání bolesti a zlepšování kvality života, včetně ukázek inspirativních mezidisciplinárních přístupů.


Bolest je považována za souhru mezi biologickými, psychologickými a sociálními faktory, které jsou individuální a subjektivní. Její léčba by měla zahrnovat biopsychosociální aspekty, kterých bývá dosaženo pouze péčí celého lékařského týmu. Arteterapie, vnímání umění, expresívní terapie, Snoezelen či virtuální realita mohou mít příznivé účinky na zvládání bolesti i nálady pacientů, tím, že jim pomáhají odvracet pozornost od bolesti.


Výzkum je součástí mezinárodního programu AMASS - Acting on the Margin - Arts as a Social Sculpture, na němž se podílí Pedagogická fakulta UK a 2. Lékařská fakulta UK.Začátek akce 1. listopadu 2022 v 18:00
Konec akce 1. listopadu 2022 v 19:00
Druh akce Přednáška
Místo konání akce Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: