• Kalendář

Kalendář

Online konference 3×KaM

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) organizuje už 3. ročník online konference 3xKaM pro studenty pedagogických, psychologických a sociálních směrů. Konference znovu přinese odborné a praktické poznatky nejen pro samotné studenty, ale i pro odborné pracovníky z praxe na Slovensku a v České republice.


Každý rok má konference za cíl přinášet kvalitní, inovativní a aktuální témata, které zúčastněným umožní získat praktické poznatky do života i do jejich budoucí praxe. Letos konference reflektuje na rezonující témata, které zasahují a mění společnosti napříč celým světem. Pandemie, vojna, krize identity, dezinformace a rizikové chování mladých lidí jsou aktuálnější než kdykoliv předtím a pro děti a dospívající osoby je

je stále náročnější vyznat se v tomto světě. V rámci nosného tématu konference, která by se dala vystihnout slovem „PŘEMĚNA“ si tedy společně klademe otázku: „Jsme schopni změny?“ na kterou společně s našimi lektory, jakož i s účastníky poskytneme odpovědi, nebo alespoň indicie.


Název konference 3xKaM symbolizuje zaměření na #kvalitu #komunikaci #kompetence #multidisciplinaritu #motivaci #metody. Letošní konference se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2022.


Začátek akce 20. října 2022
Konec akce 21. října 2022
Organizátor Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP)
Webové stránky www.vudpap.cz
Program https://pedfcuni-my.sharepoint.com/personal/ovvz_pedf_cuni_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fovvz%5Fpedf%5Fcuni%5Fcz%2FDocuments%2FPedF%2FAKCE%20a%20PROJEKTY%2FAkce%2F3xKaM%5Fprogram%5F2022%20FINAL%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fovvz%5Fpedf%5Fcuni%5Fcz%2FDocuments%2FPedF%2FAKCE%20a%20PROJEKTY%2FAkce&ga=1
Místo konání akce online
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: