• Kalendář

Kalendář

Mezioborové setkání kateder HV a VV


Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní mezioborové pracovní setkání pořádané katedrou výtvarné výchovy a katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, které se uskuteční v pondělí 17. října 2022 v prostorách Pedagogické fakulty UK v Praze.


Hlavním tématem setkání bude spolupráce obou oborů v období příprav nového znění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a rozšíření vzdělávací oblasti Umění a kultura o další obory.


Hlavní témata setkání:

· Kognitivní cíle a obsahy ve výuce „expresivních oborů“ z pohledu teorie i praxe výtvarné výchovy a hudební výchovy.  

· Znakové systémy; oborová gramotnost a její potenciál ve všeobecném vzdělávání.

· Nevyužité možnosti ve výuce VV a HV a jejich příčiny.Začátek akce 17. října 2022
Konec akce 17. října 2022
Organizátor Katedra hudební výchovy a Katedra výtvarné výchovy
Email na organizátora magdalena.novotna@pedf.cuni.cz
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK (Magdalény Rettigové 4)
Cílová skupina Akademická obec
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: