• Kalendář

Kalendář

Jde to i jinak aneb cesty k aktivizaci dítěte v předškolním vzdělávání


Rádi bychom Vás pozvali na listopadovou konferenci pro předškolní vzdělávání. Věříme, že se máte na co těšit. :) 


Konference představí výstupy projektu Learning by Doing – rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy), spolufinancovaného z projektu Erasmus+, který se věnuje zlepšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím projektového a činnostního učení.


Pro koho: učitelky a učitelé MŠ, asistenti pedagoga MŠ, studenti předškolní pedagogiky, pracovníci dětských skupin a dalších předškolních zařízení


Registrovat se můžete zde


Začátek akce 24. listopadu 2022 v 9:15
Konec akce 24. listopadu 2022 v 14:30
Organizátor Katedra preprimární a primární pedagogiky
Email na organizátora barbora.loudova@pedf.cuni.cz
Program https://pedfcuni-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ovvz_pedf_cuni_cz/ETeXx8yHrHpAqko_CymsCTYBEk-KIPXxKc34QOfG5FmUKA?e=hWhm47
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Vstupné zdarma
Sdílet na: